Naar nieuws

Nieuws van ‘Samen… Oud in Rivierenland’

29 maart 2019

In Rivierenland werken we nauw samen om kwetsbare ouderen te voorzien van de juiste zorg op de juiste plaats. ‘Samen… Oud in Rivierenland’ is dé aanpak waar zorg en sociaal domein samenwerken voor innovatieve zorg voor ouderen. Dit doen we met Eerstelijns Centrum Tiel, Zorggroep Gelders Rivierenland, Zorgcentra De Betuwe, Santé Partners, SZR, Ziekenhuis Rivierenland, de Rivierenlandse gemeenten en Mura Zorgadvies.

Programma ‘Samen… Oud in Rivierenland’
Het programma ‘Samen … Oud in Rivierenland’ richt zich op (kwetsbare) ouderen vanaf 65 jaar en hun sociale omgeving. Het gaat hierbij zowel om zelfstandig thuiswonende ouderen als ouderen in een intramurale setting. Het programma strekt zich uit over de gemeenten Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel, West-Betuwe en West Maas en Waal. De ambitie van het programma is dat de kwetsbare ouderen in de regio zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen, met behoud van eigen regie en met ondersteuning dicht bij huis rond de kwetsbare oudere en zijn sociaal netwerk.

Wat doen we in 2019?
Lees meer over ‘Samen… Oud in Rivierenland’, de resultaten van projecten en de plannen voor 2019 in onze speciale nieuwsbrief die we aan onze samenwerkingspartners van het programma sturen of op de themapagina ‘Samen… Oud in Rivierenland’ op deze website.

Mura is programmamanager van ‘Samen… Oud in Rivierenland’. Heb je vragen over het programma of over de projecten? Wil je het werkplan 2019 ontvangen? Neem dan contact op met Eefje de Bruijne.