Naar nieuws

Minder darmkijkonderzoek door eenvoudige test

15 januari 2018

Een nieuwe zeer betrouwbare ontlastingtest geeft buikpijnpatiënten snel duidelijkheid of ze lastige, maar onschuldige buikklachten hebben (PDS) of een darmontstekingsziekte (IBD) en voor verder onderzoek naar het ziekenhuis moeten. De bedoeling is dat de test over enige tijd bij alle huisartsen verkrijgbaar is. De patiënt kan de test thuis doen en heeft na vijf minuten de uitslag. De verwachting is dat de test zorgt voor 40% minder verwijzingen naar het ziekenhuis. Een groot deel van de patiënten hoeft dan geen darmkijkonderzoek te ondergaan.

Op dit moment vindt een pilot plaats in twintig huisartsenpraktijken in de regio Ede. De pilot duurt acht maanden en wordt eind februari afgerond. Het streven is dat 300 patiënten deelnemen aan de test. De twintig huisartsenpraktijken houden de uitslagen van de test bij. Daarnaast laten zij patiënten die een ontlastingtest hebben gedaan, een vragenlijst invullen, waarin naar hun ervaring wordt gevraagd met de test. Bovendien worden ook vragen gesteld aan de huisartsen en hun assistenten. Mura verzamelt en analyseert de gegevens. Begin juni worden de resultaten bekendgemaakt.
Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de Maag Lever Darm Stichting die hierover 10 november een artikel plaatste. Ook in het AD verscheen een artikel over de pilot.