Naar nieuws

Mariëtte is er weer!

28 augustus 2018

Op 29 maart ben ik bevallen van mijn prachtige zoon Manuel! Ik geniet met volle teugen van hem en mijn gezin, maar ik vind het ook heerlijk om weer aan het werk te zijn.

Het verbreedt mijn horizon door niet alleen met baby/kindervraagstukken bezig te zijn. En me weer te kunnen verdiepen in waar ik voor ben opgeleid, namelijk het verbeteren van de gezondheidszorg en alles wat daarmee samenhangt. Ik ben al gestart met een aantal leuke uitdagende projecten waar ik vol energie mee aan de slag ga!

Zo pak ik een vraagstuk op vanuit de Huisartsenpost Gelders Rivierenland. Ik ga met hen onderzoeken hoe de huisartsenpost een toekomstbestendig beleid kan formuleren op zowel strategisch als operationeel niveau. Daarnaast lopen er momenteel diverse visietrajecten vanuit gezondheidscentra en huisartsenpraktijken waar ik een rol in heb. (Huisartsen)praktijken weten ons steeds beter te vinden voor ondersteuning bij het opleveren van concrete meerjarenplannen rond populatiegerichte aanpak en wijkgerichte zorg. Ook ben ik betrokken bij het traject om de zorg-voordeur in Rivierenland vorm te geven.

Ik heb zin om weer aan de slag te gaan en mijn steentje bij te dragen aan verbetering van de zorg in deze regio.