Naar nieuws

Ideeën gezocht voor substitutie!

21 februari 2018

Mura Zorgadvies werkt samen met zorgaanbieders en andere betrokken partijen aan het realiseren van betaalbare, betere en patiëntgerichte zorg. We komen graag met je in contact als je ideeën hebt uit de dagelijkse praktijk en stappen wilt zetten om ‘de juiste zorg op de juiste plaats’ te realiseren.

Substitutie
Substitutie van zorg wil zeggen dat we zorg van de tweede lijn (ziekenhuis) naar de eerste lijn (bijv. huisarts, fysiotherapeut) of nulde lijn (sociaal domein of gemeente) verplaatsen. Het kan een bijdrage leveren aan de betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg. Bovendien biedt ‘de juiste zorg op de juiste plek’ meer mogelijkheden voor zorg op maat, dichtbij de patiënt. Zo bevordert substitutie ook de kwaliteit van onze zorgverlening.

Substitutie kan op veel manieren worden georganiseerd: van een teleconsult tussen huisarts en medisch specialist, medisch specialistische zorg in een anderhalvelijns centrum, tot volledige substitutie van zorgactiviteiten van de medisch specialist naar de huisarts. Bekende voorbeelden van substitutie zijn de ketenzorg voor patiënten met astma/COPD en diabetes mellitus type 2. En ook de integratie van de huisartsenposten en de SEH’s die op de meeste plaatsen in Nederland is doorgevoerd, is een voorbeeld hiervan.

Ideeën gezocht!
Zorgverleners en -consumenten hebben vaak een uitstekend beeld van hoe de zorg beter zou kunnen. Ze hebben ideeën over wat er nu (nodeloos) ingewikkeld georganiseerd is of ze hebben een inhoudelijk idee. Wij brengen graag deze ideeën in kaart en werken ze verder met je uit. Goede initiatieven vragen immers om een kans om in de praktijk te worden gebracht. Dat is niet altijd eenvoudig. Mura ondersteunt hierbij.

Waar moet een idee aan voldoen?
Wij zijn op zoek naar nieuwe methoden, werkwijzen, samenwerkingsvormen of technologische ontwikkelingen die kunnen bijdragen aan het bieden van ‘de juiste zorg op de juiste plaats’. Heb je een idee dat:

 • vernieuwend is?
  Het initiatief onderscheidt zich en is op dit moment nog geen dagelijkse praktijk.
 • mogelijk leidt tot kostenbesparing, verbetering van kwaliteit of patiëntbeleving?
  Je initiatief leidt tot betere zorg voor de patiënt tegen (naar verwachting) lagere zorgkosten.
 • opschaalbaar is?
  Het idee kan worden uitgebreid naar andere zorgaanbieders.
 • kartrekker(s) heeft?
  Jij of een collega zorgaanbieder wil als boegbeeld optreden voor het initiatief richting zorgaanbieders en kan anderen enthousiasmeren om het initiatief toe te gaan passen.

Voldoet je idee hier (deels) aan? Neem dan contact op met één van onze adviseurs. Wij gaan graag verder met je in gesprek om het idee te verkennen en de mogelijkheden te bespreken.