Naar nieuws

Hoe weet je of het werkt? Monitoring & evaluatie op Quadruple Aim

14 december 2020

Adviseur Ellen Selten sloot de reeks webinars ‘Twaalfuurtjes met Mura’ op woensdag 2 december af met een sessie over monitoring en evaluatie op Triple Aim. Want wat is dat nou precies en wat kun je ermee? Na een uitgebreide introductie op het gebruik van Triple Aim gaf Ellen praktijkvoorbeelden van het gebruik in projecten, zoals het Meekijkconsult Dermatologie.

Waarom zou je investeren in monitoring en evaluatie van je projecten? Allereerst omdat je hiermee vooraf de kansrijkheid van projecten en programma’s onderbouwt en toetst, zodat je weet of je in de juiste oplossingen investeert. Maar ook omdat je hiermee na afloop aantoonbaar maakt wat je project oplevert en of je je doelen behaalt.

Praktijkvoorbeeld in de eerste lijn

In het project Meekijkconsult Dermatologie komt een dermatoloog eenmaal in de twee weken naar de huisartsenpraktijk om samen met de huisarts patiënten met verdachte huidplekjes te diagnosticeren. Doelen op Triple Aim zijn:

  • Verbeterde kwaliteit van zorg doordat de kennis van de huisarts omtrent (pre)maligne huidafwijkingen wordt vergroot;
  • Daling zorgkosten door verminderen van het aantal inadequate verwijzingen en bij verwijzing eerder terugverwijzing voor follow-up;
  • Toename patiënttevredenheid doordat de behandeling plaatsvindt in de nabije omgeving (geen vervoer, reistijd, reiskosten) en er geen bijdrage is vanuit het eigen risico.
Reacties van de deelnemers aan het webinar

Toepassing in de praktijk

Aan de hand dit soort voorbeelden gingen deelnemers met elkaar in gesprek over indicatoren, databronnen, geschikte kwantitatieve en kwalitatieve meetmethoden en voor- en nadelen van de verschillende manieren van dataverzameling. Deelnemers gaven aan dat ze de sessie niet alleen interessant en leuk vonden, maar ook interactief en praktisch. De sessie gaf hen meer inzicht in de principes van Triple Aim en hoe je dit toepast in de praktijk.

Triple of Quadruple Aim?

Samen met zorgverleners ontwikkelt Mura nieuwe manieren van werken, zoals zorgpaden, interventies en innovaties. Bij het onderbouwen, ontwikkelen en evalueren van deze nieuwe werkwijzen gebruiken we de principes van Triple Aim. We willen graag dat de werkwijze bijdraagt aan kwaliteit van zorg (1) tegen verminderde of gelijkblijvende zorgkosten (2), met een zo hoog mogelijke patiënttevredenheid (3). Sommige onderzoekers voegen aan Triple Aim een vierde pijler toe, namelijk de tevredenheid van de zorgverlener (4). Anderen zien de tevredenheid van de zorgverlener juist als een logisch gevolg van het voldoen aan de drie pijlers van Triple Aim. Mura werkt altijd samen met én voor zorgverleners. Die vierde pijler is voor Mura daarom onlosmakelijk verbonden met het ontwikkelen van een nieuwe werkwijze, waardoor we dus spreken van Quadruple Aim.

Interesse?

Ook interesse in het volgen van dit webinar? In 2021 geeft Ellen Selten het webinar nog een keer. Houd onze nieuwsbrief in de gaten!

Zij beantwoordt ook met plezier je vragen over meten met Quadruple Aim. Neem dus gerust een keer contact op.