Naar nieuws

Gezondhuizen werkt aan het gezondheidspotentieel van jonge gezinnen

30 augustus 2018

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) presenteerde deze week de beleidsbrief ‘van verschil naar potentieel’ waarin wordt gepleit voor het loslaten van het verkleinen van gezondheidsverschillen tussen lager en hoger opgeleiden, en in plaats daarvan te focussen op het gezondheidspotentieel. Verschillen zijn namelijk hardnekkig en lastig op te lossen. Het is volgens de WRR beter om te focussen op de potentiële gezondheidswinst die te boeken valt. Het project Gezondhuizen sluit goed aan bij de geformuleerde aandachtsgebieden door de WRR. Gezondhuizen gaat namelijk uit van een positieve en oplossingsgerichte werkwijze, waarbij aandacht is voor de doelen van aanstaande en jonge ouders zelf.

Gezondheidswinst als focus
Lager of praktisch opgeleiden hebben een lagere levensverwachting en leven minder lang in goede gezondheid dan hoger of theoretisch opgeleiden. Het verkleinen van deze gezondheidsverschillen is een speerpunt binnen de landelijke politiek. Een uiting hiervan is het stimuleringsprogramma “Gezond In De Stad”, waarbij gemeenten overheidsgelden ontvangen voor het verkleinen van gezondheidsachterstanden. De WRR adviseert nu een kentering in de aanpak door de nadruk te leggen op het gezondheidspotentieel. Dit kan onder andere door een betere verbinding van het medisch en sociaal domein om samen in te zetten op preventie en leefstijlinterventies. De WRR formuleert in de brief de volgende aandachtsgebieden:

  1. preventie van roken, alcohol en obesitas;
  2. maatregelen gericht op lagere sociaaleconomische groepen;
  3. extra aandacht voor het begin van de levensloop (van vóór de zwangerschap tot 18 jaar);
  4. extra onderzoek naar psychische problematiek.

Gezondhuizen
Mura verzorgt de projectleiding van het project Gezondhuizen, dat zich richt op een gezonde leefstijl voor aanstaande en jonge ouders en hun kinderen. Gezondhuizen sluit goed aan bij de geformuleerde aandachtsgebieden door de WRR. Gezondhuizen gaat namelijk uit van een positieve en oplossingsgerichte werkwijze, waarbij aandacht is voor de doelen van de aanstaande en jonge ouders zelf. Deze oplossingsgerichte werkwijze is met name effectief gebleken bij mensen uit lagere sociaaleconomische groepen. Professionals uit zowel het medisch als sociaal domein werken in Gezondhuizen samen om jonge gezinnen te begeleiden in het behalen van hun eigen doelen om hun leefstijl te verbeteren en hun kindje(s) een goede start te geven. Gezondhuizen is de pilotfase voorbij en wordt momenteel uitgerold naar meerdere gezondheidscentra.

Meer weten over Gezondhuizen? Neem contact op met adviseur Susan Adam.