Naar nieuws

Gezondhuizen van start op twee nieuwe locaties in Ede

28 september 2018

Twee nieuwe gezondheidscentra in Ede, Zuiderzorg en Beatrixpark, gaan aan de slag met het project Gezondhuizen. Donderdag 13 september was de kick-off. De avond stond in het teken van informeren en inspireren over Gezondhuizen, de samenwerking met Home-Start én het oplossingsgericht werken.

Gezondhuizen
Gezondhuizen startte in gezondheidscentrum Veldhuizen in Ede. Aanstaande en jonge ouders (en hun kinderen) worden in Gezondhuizen ondersteund bij een gezondere leefstijl. Gezondhuizen bestaat uit een mix van activiteiten: basisinformatie voor alle (aanstaande) jonge ouders, extra ondersteuning door Home-Start als er meer gewenst is, en gezondheidsbevorderende activiteiten, zoals supermarktrondleidingen of Expedities Gezondhuizen. Op een positieve en oplossingsgerichte manier besteden zorgverleners en (wijk)organisaties aandacht aan de mogelijkheden voor gezondheidsbevordering die aansluiten bij de wensen en omstandigheden van de gezinnen.

Gezondhuizen start in Zuiderzorg en Beatrixpark
Ook gezondheidscentrum Zuiderzorg en eerstelijnscentrum Beatrixpark waren al snel geïnteresseerd in het project. Een groot aantal zorgaanbieders was zelfs zo enthousiast dat zij, vooruitlopend op de start van Gezondhuizen, al een driedaagse training ‘Oplossingsgericht werken’ volgden. Na een positief draagvlakonderzoek door Mura, startten de voorbereidingen. Donderdag 13 september was de feestelijke kick-off bijeenkomst voor de zorgaanbieders van de gezondheidscentra Zuiderzorg en Beatrixpark met informatie over de uitvoering Gezondhuizen door de centra Zuiderzorg en Beatrixpark, de samenwerking met Home-Start en natuurlijk het oplossingsgericht werken. Lees meer in het bericht in De Edese Post.

Oplossingsgericht werken
Het oplossingsgericht werken is een belangrijk onderdeel van Gezondhuizen. Het is een aanvulling op het medisch model, maar heeft een ander vertrekpunt. De hulpverlener sluit aan bij de vraag van de patiënt en helpt hem zoeken naar mogelijkheden om de gewenste situatie te bereiken. Er komt steeds meer belangstelling voor oplossingsgericht werken. In juli verscheen er in wetenschappelijk tijdschrift ‘Huisarts en Wetenschap’ een mooie recensie over het boek ‘Positieve Gezondheidszorg: Oplossingsgericht Werken in de huisartsenpraktijk’ geschreven door Fredrike Bannink en Pieter Jansen.
En recentelijk verscheen het rapport ‘Positieve gezondheid in perspectief’, dat in opdracht van het Institute for Positive Health (iPH) tot stand kwam. Het betreft een vergelijkende literatuurstudie van het concept Positieve Gezondheid met andere (veel) gebruikte methoden/visies in de Nederlandse gezondheidszorg, waaronder het oplossingsgericht werken. Het rapport geeft aan dat Positieve Gezondheid en oplossingsgericht werken elkaar kunnen versterken. Voor een cliënt die, bijvoorbeeld na het invullen van het spinnenweb van Positieve Gezondheid, de ervaren gezondheid wil vergroten, is het oplossingsgericht werken een geschikte methode van behandeling. Oplossingsgericht werken is bovendien erkend als een effectieve interventiemethode.

Interesse in Gezondhuizen en/of het oplossingsgericht werken? Neem contact op met Susan Adam.