Naar nieuws

Inwoners aan het woord: Gezond op Leeftijd in Elst

7 februari 2019

Mura begeleidt Gezondheidscentrum Elst (gemeente Rhenen) bij een aanpak voor populatiegerichte zorg. Het programma ‘Gezond op Leeftijd in Elst’ heeft als doel het versterken van gezondheid en welzijn van kwetsbare oudere inwoners van Elst. Door met elkaar op te trekken zijn de zorgaanbieders van Elst voorbereid op de toekomst en kan een passend (zorg)aanbod worden geboden. Dit doen we in cocreatie met de inwoners, ofwel de ‘populatie’, zelf.


Verbinding zorgaanbieders

Een doelstelling van het programma is om zorgaanbieders te verbinden in de verschillende domeinen van zorg en welzijn, gemeenten, zorgverzekeraars, cliëntenorganisaties en inwoners. Met als doel het bieden van integrale zorg en ondersteuning, volledig afgestemd op de specifieke behoeften van de oudere inwoners van Elst. Daarnaast wil het gezondheidscentrum een kwaliteitsimpuls geven aan haar dienstverlening op de doelen volgens Quadruple aim: betere kwaliteit van zorg, ervaren gezondheid voor patiënt/burger, beheersing van zorgkosten en tevreden zorgaanbieders.

Kwartiermakers
Het betrekken van de inwoners van Elst vormt een onlosmakelijk onderdeel van dit programma. Begin januari organiseerde Mura een zogenaamde Kwartiermakersbijeenkomst waarin we de actief betrokken inwoners van Elst vroegen om met ons mee te denken over de invulling van dit programma. De medewerkers van het gezondheidscentrum gingen met zo’n twaalf inwoners, ofwel ’kwartiermakers’, in gesprek. Ze spraken over de initiatieven en ambities die er liggen om de leefsituatie van optimale kwaliteit te houden, zodat kwetsbare ouderen hier goed op hun plek zijn.

Persoonlijke benadering
Er is veel enthousiasme en bereidheid bij professionals én de kwartiermakers om de doelgroep ouderen te ondersteunen. Gedeelde mening is: het moet vooral ‘gezellig’ blijven in Elst, en vanuit die hoedanigheid moeten kwetsbare inwoners ook worden betrokken. Niet door een flyer over leefstijl-aanpassing op te hangen in de wachtkamer, maar door een persoonlijke benadering. Dát is de manier om deze doelgroep te bereiken. Soms zelfs door bij ze aan te bellen en ze vanuit gemeenschappelijke belangen en interesses te benaderen. Dit is het meest effectief, aldus de inwoners van Elst.
Maar ze willen meer: meer mensen betrekken, meer (jonge) vrijwilligers aanhaken, meer initiatieven lanceren en het liefst ook meer beschikbaar budget. Om hieraan tegemoet te komen, zullen we aantoonbaar moeten maken in hoeverre de voorgestelde initiatieven daadwerkelijk bijdragen aan doelen volgens Quadruple aim.

Inwoner als partner
Volgende stap in het programma is om met elkaar te onderzoeken of dit ook mogelijk is. Het belang van de ‘inwoner als partner’ wordt in ieder geval onderstreept door alle deelnemende partijen. Dat is waar we het uiteindelijk voor doen en alleen op die manier kunnen we dit programma tot een succes maken.

Meer weten over de ontwikkeling van deze populatiegerichte aanpak? Neem dan contact op met Mariëtte de Vries.