Naar nieuws

Gezond leren met data

21 februari 2018

Voor het project ‘Gezond leren met data’ ondersteunt Mura Zorgadvies Gezondheidscentra Zuid Nederland (GZN) bij het analyseren en interpreteren van wijk- en praktijkcijfers. Binnen dit project wordt een praktische werkwijze ontwikkeld waarmee gezondheidscentra in de toekomst zelfstandig aan de slag kunnen met het selecteren, combineren, analyseren en interpreteren van wijk- en praktijkcijfers.

Mura combineert verschillende databronnen om gezondheidscentra inzicht te geven in huidige en toekomstige ontwikkelingen binnen hun patiëntenpopulatie op het gebied van demografie, zorgvraag en leefstijl. Daarnaast vergelijken we per huisartsenpraktijk de gedeclareerde zorgkosten en geleverde zorg met een landelijk of verwacht gemiddelde. De cijfers vormen de basis voor een gesprek tussen de adviseur van Mura en de zorgverleners en praktijkmanagers van elk gezondheidscentrum. Cijfers zijn niet zomaar cijfers, maar vormen aanknopingspunten voor concrete kwaliteitsverbeteringen of veranderingen, zoals personele bezetting, declaratiegedrag, substitutie en nieuwe projecten of programma’s.

De werkzaamheden van Mura zijn onderdeel van het project ‘Gezond leren met data’ van Gezondheidscentra Zuid Nederland (GZN) en ROS Robuust.