Naar nieuws

Flinke stappen Eerstelijnsverblijf in Rivierenland

16 maart 2018

Het afgelopen jaar zijn flinke stappen gezet in de organisatie van het Eerstelijnsverblijf (ELV) Rivierenland. Vanuit het regionale ouderenzorgprogramma begeleidt Mura Zorgadvies de werkgroep ELV Rivierenland, onder andere bij de monitoring van het ELV. Komt de juiste patiënt (snel) op de juiste plek?

Start
Voor huisartsen in regio was het soms ingewikkeld om een patiënt (snel) op de juiste plek te krijgen. Dit vormde de aanleiding voor het starten van een werkgroep ELV om de organisatie van het ELV in Rivierenland te verbeteren. De werkgroep bestaat uit de huisartsen, aanbieders van kortdurend verblijf, ziekenhuis, gemeenten en zorgverzekeraars.
Zo is een handboek met een beslisboom ontworpen waarmee verwijzers en zorgaanbieders snel inzichtelijk hebben welke oplossing voor de patiënt het best passend is en wat de concrete stappen zijn om hier te komen. Uniek is dat niet de verwijzer op zoek gaat naar bed, maar dat de klantadviseur dit na de melding overneemt. Er is een gezamenlijk telefoonnummer voor de weekenden en feestdagen. Eén klantadviseur heeft op dat moment het overzicht over de beschikbare bedden van alle betrokken ELV-zorgaanbieders in de regio en regelt de plaatsing van de patiënt.

Resultaten
Mura Zorgadvies heeft in 2017 het ELV in Rivierenland gemonitord om meer inzicht te krijgen in het proces en de uitkomsten:

  • In totaal zijn 231 patiënten opgenomen in 2017, waarvan 172 met hoog complexe problematiek en 59 met laag complexe problematiek. Daarnaast zijn 80 patiënten geplaats op een bed voor palliatief terminale zorg (PTZ).
  • De gemiddelde opnameduur van een patiënt was 39 dagen. De grootste instroom van patiënten was afkomstig vanuit de thuissituatie (50%), gevolgd door de instroom vanuit het ziekenhuis (38%).
  • 82 patiënten zijn binnen dezelfde dag geplaatst en de gemiddelde wachtduur was 1,9 dagen.
  • Na ontslag ging 58% van de patiënten naar huis en 25% naar een verpleeghuis.

De doelstellingen voor snelheid en duur van plaatsing zijn hiermee in 2017 gerealiseerd. Uit de evaluatie in de werkgroep blijkt dat door de aanpak de lijnen kort zijn en er zijn voldoende bedden beschikbaar.

Wat is Eerstelijnsverblijf (ELV)?
Als de gezondheid van een kwetsbaar persoon acuut verslechtert, kan de (huis)arts het onverantwoord vinden dat degene thuis blijft. Het ELV kan een oplossing zijn als er geen specialistische medische zorg noodzakelijk is. ELV is een kortdurend verblijf van maximaal 18 weken met medische zorg bij een zorgaanbieder in de eerste lijn. De zorg is gericht op het terugkeren naar huis of om te bepalen welke langdurige verblijfszorg nodig is.

Rol Mura
Mura ondersteunt de werkgroep vanuit het regionale ouderenzorgprogramma om verbeterpunten in het proces door te voeren. Daarnaast blijft Mura het Eerstelijnsverblijf ook in 2018 monitoren om inzicht te verkrijgen in de resultaten.