Naar nieuws

Enquêteresultaten ‘Samen… Oud in Rivierenland’ bij huisartsenpraktijken

22 maart 2019

Het programma ‘Samen… Oud in Rivierenland’ draagt zorg voor een structurele implementatie en borging van projecten in de ouderenzorg in de regio. Input voor doelen en projecten voor 2019 is onder andere verzameld door het houden van een enquête onder huisartsen en POH’s bij het WDH (Werkgroep Deskundigheid Huisartsen) symposium afgelopen najaar en het ECT in Tiel.

Wat vinden huisartsen en POH’s van ‘Samen… Oud’?
Ruim 100 huisartsen en POH’s vulden de korte enquête in. De resultaten lees je in deze infographic:

De samenwerking met sociaal domein / gemeente vormt een belangrijk aandachtspunt, evenals de implementatie van de hernieuwde afspraken rondom dementie.  Samenwerking met de wijkverpleging en de netwerken geriatrie zijn op veel plaatsen al goed ingebed, vinden de huisartsen en POH’s.

Werkplan 2019
Naast de resultaten van de enquête verzamelden we input voor het werkplan ‘Samen… Oud in Rivierenland’ 2019 door het organiseren van een werkatelier eind 2018 (met als basis de aanbevelingen Inspectie IGZ, zie rapport). Ook spraken de adviseurs van Mura met de gemeenten in Rivierenland over hun ambities met betrekking tot ouderenzorg en er was een werksessie met Menzis over de acute ouderenzorg. Deze input is samen met de ervaringen uit de lopende projecten besproken en geprioriteerd in het kernteam ‘Samen… Oud’. Lees hier meer over de speerpunten in het werkplan 2019.

‘Samen… Oud in Rivierenland’
‘Samen… Oud in Rivierenland’ is dé aanpak waar zorg en sociaal domein samenwerken voor innovatieve zorg voor ouderen. Dit doen we met Eerstelijns Centrum Tiel, Zorggroep Gelders Rivierenland, Zorgcentra De Betuwe, Santé Partners, SZR, Ziekenhuis Rivierenland, de Rivierenlandse gemeenten en Mura Zorgadvies.