Naar nieuws

Eerstelijns expertise gebruiken voor diagnostiek en behandeling van vaatklachten (PAV)

24 juni 2020

Mensen met een vernauwing in de beenslagaders (Perifeer Arterieel Vaatlijden, PAV), kampen met pijnklachten in benen en rug. Lopen gaat vaak minder goed en lang. Gezondheidscentrum Veldhuizen in Ede constateerde dat mensen met PAV vaak verwezen worden naar de tweede lijn. Terwijl er voldoende kennis en mogelijkheden aanwezig zijn om (een deel van) de patiënten in eigen huis te diagnosticeren en te behandelen.

Praktijkondersteuners en fysiotherapeuten in Gezondheidscentrum Veldhuizen zijn opgeleid en bevoegd om diagnostisch onderzoek (een enkel-arm-index-meting) uit te voeren. Vaak kunnen klachten worden verminderd door looptraining, waarvoor de fysiotherapeuten van Gezondheidscentrum Veldhuizen zijn opgeleid. Een ingreep zoals een operatie of dotteren is lang niet altijd nodig.

Nieuw zorgpad

Om optimaal gebruik te maken van expertise en mogelijkheden van diagnostiek en behandeling in ‘eigen huis’, waren aanpassingen in het zorgprogramma voor cardiovasculair risicomanagement (CVRM) nodig. PAV is onderdeel van dit CVRM-zorgprogramma. Mura werd gevraagd om een werkwijze en stroomschema te ontwikkelen. Op basis van bestaande richtlijnen, interviews met patiënten en zorgverleners, en een werkbezoek aan een ander gezondheidscentrum, ontwierp Ellen Selten een werkwijze en bijbehorend stroomdiagram. De aangepaste werkwijze werd besproken met zorgverleners, waarna deze is toegevoegd aan het zorgprogramma CVRM. Met deze toevoeging verwachten we onnodige verwijzingen te voorkomen en wordt meer gebruik gemaakt van de aanwezige expertise in huis. Dit alles natuurlijk met als doel meer tevreden patiënten én zorgverleners!

Meer weten?

Neem contact op met Ellen Selten.