Naar nieuws

Mura verbetert de zorg: een terugblik op 2018 in ons jaarbericht

28 maart 2019

Op 25 januari 2018 startte Mura Zorgadvies, de opvolger van Stichting OOGG. Als experts van de eerstelijnszorg in de regio staan we, met zorgverleners en hun organisaties, voor kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg in de buurt. Wij geven samen met professionals, zorgpartners, gemeentes, zorgverzekeraars en inwoners concreet invulling aan integrale samenwerking tussen zorg, gezondheid en welzijn.

In ons jaarbericht laten we graag zien waar we in 2018 aan gewerkt hebben. Door een aantal projecten uit te lichten geven we een beeld van de breedte van ons werkveld. Dit laat zien waar Mura in 2018 voor stond: verbinding, verbetering en versterking van de zorg in de regio.

Lees hier het Jaarbericht Mura 2018.