Naar nieuws

Eén jaar programma Langer Thuis

3 september 2019

Het eerste jaar van het landelijk programma Langer Thuis zit erop! In de voortgangsrapportage lees je hoe het programma Langer Thuis bijdraagt aan betere zorg dichtbij huis, betere mantelzorgondersteuning en nieuwe vormen van wonen en zorg. Zodat ouderen in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen met een goede kwaliteit van leven.

Waarom het programma Langer thuis?
We staan met zijn allen voor een enorme uitdaging. Het aantal 75-plussers ligt nu rond de 1,3 miljoen. In 2040 zal dit aantal bijna verdubbeld zijn. Steeds meer ouderen wonen zelfstandig. Ongeveer een kwart van de 75-plussers maakt gebruik van (complexe) ondersteuning en zorg uit meerdere domeinen. Er zijn 4,4 miljoen mantelzorgers. Één op de tien van hen voelt zich onder druk staan. In de toekomst neemt het aantal potentiële mantelzorgers verder af. Ook geeft 19% van de ouderen aan dat hun woning niet of niet helemaal past bij hun huidige leven en 65% van de 75-plussers ervaart een goede kwaliteit van leven.

Impuls nodig
Er moet nog flink wat gebeuren om ervoor te zorgen dat de grote en groeiende groep ouderen ook in de toekomst zelfstandig thuis kan blijven wonen, met passende zorg en ondersteuning. In het hele land bestaan initiatieven, zoals ‘Samen… Oud in Rivierenland’, die bijdragen aan de beweging waar thuiswonende ouderen centraal staan. Het landelijke programma Langer Thuis, onderdeel van het Pact voor de Ouderenzorg, heeft in het eerste jaar samen met alle betrokken partijen een stevige impuls gegeven om deze beweging verder te versnellen. De impact daarvan wordt al op veel plaatsen in het land zichtbaar. In de infographic zijn alle resultaten in één oogopslag zichtbaar.

Infographic Langer Thuis