Naar nieuws

Een jaar Preventieakkoord Culemborg: samen bewegen naar een gezonde gemeente

27 september 2022

Ruim een jaar geleden ondertekenden vijftien partners in zorg en sociaal domein het Preventieakkoord Culemborg. Het doel: een gezonde leefstijl zo gemakkelijk en gewoon mogelijk maken, zodat alle inwoners gelijke kansen hebben op een goede gezondheid. En daarmee zijn ze hard op weg, vooral dankzij goede samenwerking.

Wethouder Mischa Peters lichtte tijdens het bestuurlijk overleg van vorige week toe: “Preventie is investeren, effecten zijn niet altijd op korte termijn zichtbaar. Samen met de stad hieraan werken is het uitgangspunt.” Mura-adviseur Anne-Marie Winkelman is als preventieregisseur betrokken: “Het is goed te zien dat er vanuit de verschillende partners zoveel betrokkenheid is om samen te werken aan een gezond Culemborg.”

In het Preventieakkoord Culemborg werken de samenwerkingspartners aan de volgende vier ambities:

  1. Inwoners in Culemborg bewegen voldoende, eten gezond en hebben een gezond gewicht.
  2. De Culemborgse jeugd is weerbaar om gezonde keuzes te maken en is mentaal gezond.
  3. We dringen middelengebruik (roken, alcohol) onder jongeren en volwassenen terug.
  4. Culemborgse ouderen leven vitaal en maken actief deel uit van de maatschappij.

Boven verwachting

Vanuit deze ambities zijn tien speerpunten geformuleerd om mee aan de slag te gaan in een concreet uitvoeringsprogramma. “Bij aanvang werd er gezegd: ‘als we op een aantal speerpunten al acties uit kunnen zetten, zijn we tevreden. Samenwerkingen moeten natuurlijk ontstaan en aan alle speerpunten werken is veel te veel gevraagd van de professionals.’ Nu ruim een jaar later kijk ik als preventieregisseur trots terug op alle ontwikkelingen. We hebben een start gemaakt met alle speerpunten en wat een enthousiaste groep professionals en vrijwilligers leven en werken er in Culemborg om dit mogelijk te maken!”, vertelt Anne-Marie.

Kruisbestuiving

Over welke onderwerpen hebben we het in de volle breedte van het akkoord? Denk aan het ontwikkelen van jaarkalenders voor scholen om zowel gezonde leefstijl, mentale gezondheid als middelengebruik bespreekbaar te maken. Maar ook aan leefstijlcoaching van kwetsbare doelgroepen volwassenen wordt gewerkt. En aan activering van ouderen die eenzaam zijn, het verder implementeren van een dementievriendelijke gemeente et cetera. Binnen alle doelgroepen is aandacht voor signalering en het scholen van inwoners en professionals om preventie op nummer één te zetten. Anne-Marie: “Het is mooi om te zien dat er veel kruisbestuiving plaatsvindt. Van jeugd tot ouderen, bij alle doelgroepen is er aandacht voor preventie. Culemborg is een actieve stad waar veel gebeurt op het gebied van preventie, maar door het Preventieakkoord worden aandachtspunten beter bij elkaar gebracht en werken de samenwerkingspartners als één partij naar bijvoorbeeld de scholen en dat is erg effectief.”

De volgende stappen

Komende periode gaan we het Preventieakkoord verbreden en verbinden. Daarbij kijken we bijvoorbeeld naar de verbinding met het Sportakkoord en de Omgevingsvisie. Ook werken we aan monitoring en evaluatie van de geïmplementeerde acties. Wat is het profijt van alle inspanning? Hier hebben we de mening van de gebruikers (inwoners ) ook nodig. En, hoe lopen de samenwerkingen, waar zien we versnellingen? Maar zeker ook kritisch kijken naar wat beter kan, het is een lerend preventieakkoord. We zijn alweer druk met de Jaarplannen voor 2023; uitdagingen zijn het borgen van het Preventieakkoord en ineenvlechten van het Sportakkoord en het Preventieakkoord.

Meer weten?

Voel je je ook geroepen om bij te dragen aan een gezond en levenslustig Culemborg? Neem dan contact op met preventieregisseur Anne-Marie Winkelman. We kijken graag wat we voor elkaar kunnen betekenen!