Naar nieuws

Doen of laten? Oproep tot deïmplementatie!

31 oktober 2019

Signaleer jij als huisarts of verpleegkundige ‘niet-gepaste zorg’ en wil je hier iets aan doen? ‘Doen of laten? Het programma van gepaste zorg’ is een programma dat de gezondheidszorg in Nederland duurzamer wil maken. Door meer gepaste zorg te verlenen en niet-gepaste zorg terug te dringen.

Niet-gepaste zorg is zorg waarvan bewezen is dat deze weinig of geen toegevoegde waarde heeft voor de patiënt. Het kan zelfs de patiënt onnodig belasten, risico’s opleveren en geld kosten. Je kunt hierbij denken aan handelingen gericht op behandelingen, diagnostiek, verzorging, controleafspraken, verwijzingen etc. Het terugdringen hiervan heet deïmplementeren.

Inspiratie nodig? Kijk hier voor deïmplementieprojecten die eerder plaatsvonden. Ideeën voor deïmplementatie? Ga naar www.doenoflaten.nl voor meer informatie en dien je idee vóór 18 november in!