Naar nieuws

Dit najaar: regiotour ‘Grip op Vroegsignalering’ in Rivierenland

13 juli 2022

In Rivierenland willen we ervoor zorgen dat we in een vroeg stadium zicht krijgen op mogelijke kwetsbaarheid, waardoor -indien nodig- eerder ondersteuning of zorg kan worden geboden. Dit betekent meer grip voor zowel professionals als senioren: mogelijke snelle achteruitgang en acute situaties worden voorkomen en senioren functioneren langer zelfstandig. Om dit te bereiken is het noodzakelijk om die ‘beginnende kwetsbaarheden’ tijdig te signaleren, de signalen te kunnen delen met het betrokken netwerk én passende vervolgacties in te zetten. Proactief handelen dus.

Regiotour

Daarom ‘touren’ we dit najaar langs de netwerken geriatrie in de regio met een scholing over vroegsignalering. Dat doen we per gemeente en in nauwe samenwerking met de gezondheidsmakelaars van de GGD en gemeente, zodat we rekening kunnen houden met de lokale situatie én tevens werken aan het verstevigen van het lokale netwerk.

Professionals zien het als één van de grootste valkuilen van de huidige initiatieven voor vroegsignalering, dat er te veel vanuit het aanbod wordt geredeneerd en te weinig rekening wordt gehouden met de diversiteit van wensen en behoeften binnen de groep ouderen. Hoe ga je een gesprek aan met een oudere medemens om de specifieke behoefte of vraag van ouderen boven tafel te krijgen en op welke signalen van kwetsbaarheid kun je letten? We gaan er met elkaar over in gesprek.

Handreiking

Centraal in de scholing staat de lancering van de handreiking ‘Grip op Vroegsignalering’. We willen zicht geven op ‘wie doet wat’ om kwetsbaarheid vroegtijdig in beeld te brengen. Zowel binnen als buiten de zorg. Hiermee krijgen professionals meer zicht op elkaars handelswijze en mogelijkheden. Ook bespreken we met elkaar de inzet van OZOverbindzorg om signalen te delen, de bijbehorende werkafspraken en wet- en regelgeving die hierbij een rol kan spelen.

Voor wie is deze scholing?

Voor iedereen in de regio Rivierenland die contact heeft met thuiswonende ouderen is de scholing zinvol. Voor thuiszorgmedewerkers (verzorgenden en verpleegkundigen), hulp bij de huishouding, huisartsen, praktijkondersteuners, dementieconsulenten, apothekersassistenten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten of diëtisten. Maar ook voor wmo-consulenten, begeleiders dagbesteding, welzijnsmedewerkers, ouderenadviseurs, medewerkers in het sociaal wijkteam, maatschappelijk werkers, MEE.

Neem contact op met Esmee Boerstal als je meer wilt weten of je alvast wilt aanmelden.