Naar nieuws

Direct digitale zorg thuis implementeren met noodregeling VWS

25 maart 2020

Heb je als zorgaanbieder behoefte aan meer technologische mogelijkheden om snel zorg op afstand te kunnen bieden, in deze tijd van oplopende werkdruk door het coronavirus? De nieuwe noodregeling van het ministerie van VWS biedt nu versneld de financiële mogelijkheden. Mura Zorgadvies heeft al ervaring met de SET-regeling (Stimuleringsregeling E-health Thuis) en implementatie van e-health in de regio Rivierenland en Gelderse Vallei. We denken graag met je mee of helpen je bij het doen van een aanvraag!

Minister Hugo de Jonge geeft aan dat contact in de zorg voor kwetsbare ouderen juist nu heel belangrijk is: “Nu door de corona-maatregelen de zorg soms lastig te realiseren is, moeten we alles uit de kast halen om de digitale instrumenten te benutten die al voorhanden zijn.”

De regeling is bedoeld voor zorg- en welzijnsorganisaties die nu extra willen investeren in digitale zorg op afstand. Dit gaat bijvoorbeeld om aanbieders van wijkverpleging, ggz-aanbieders en ziekenhuizen. Via de regeling is per aanvraag €50.000 beschikbaar. Aanvragen kunnen vanaf vandaag worden ingediend. Mooie stap om onze kwetsbare inwoners óók op deze manier te blijven helpen met de juiste zorg op de juiste plek! Neem contact op met een van onze adviseurs