Naar nieuws

De website Be-My-Coach is live!

13 december 2023

‘Be-My-Coach ondersteunt kind, ouder en (zorg)professional om beter samen te beslissen en goede keuzes te maken op basis van de juiste informatie en draagt zo bij aan het terugdringen van overgewicht of obesitas bij kinderen van 8 tot en met 13 jaar in de regio Gelderse Vallei’. Met deze doelstelling startte eind 2022 de ontwikkeling van Be-My-Coach. Nu is er één plek voor alle informatie over het project: de website www.be-my-coach.nl.

Op de website vind je algemene informatie over het project, nieuws, updates, downloads en ook meer informatie over Kids2Go2 en onze partners. Om de website te verbeteren werken we achter de schermen verder aan het aantrekkelijker maken van de pagina’s voor kind en ouder. Dit doen we onder andere met input van onze Kids2Go2, want de kern van Be-My-Coach is dat we goed aansluiten bij de leefwereld van het kind.

Kids2Go2

Met Be-My-Coach ontwikkelen we een applicatie voor kinderen. Dat doen we niet alleen, maar met input van deze groep gebruikers. Om hen structureel te betrekken hebben we Kids2Go2 opgezet. Dit is een adviesraad die bestaat uit zeven kinderen in de leeftijdscategorie van 8 tot en met 13 jaar. Zij komen regelmatig bij elkaar om mee te denken over onderwerpen als lay-out van de app, het bereiken van en communicatie met kinderen en over inhoud en informatie.

Ontwikkeling van de Be-My-Coach app

Factsheet

In het project ontwikkelen we een applicatie ‘Be-My-Coach’. Met de app ondersteunen we kind, gezin en (zorg)professionals om samen beter te beslissen over een passende behandeling en om goede keuzes te maken op basis van de juiste informatie. Ook brengen we alle (zorg)professionals die in Gelderse Vallei betrokken zijn bij de behandeling van overgewicht bij kinderen van 8 tot en met 13 jaar in beeld in een sociale kaart. Met onderzoek brengen we de behoeften van kind en gezin rondom de applicatie in beeld en meten we ook het effect van Be-My-Coach na de implementatie. Voor onze partners is een factsheet ontwikkeld met daarop alle informatie over het project in één overzicht.

Al deze acties leiden ertoe om naar verwachting begin 2024 live te gaan met de eerste versie van de app Be-My-Coach. Dus, binnenkort meer nieuws!

Over Be-My-Coach

Be-My-Coach is een project van consortium van (zorg)partijen in regio Gelderse Vallei en wordt ontwikkeld naar het idee van kinderarts-klinisch epidemioloog Arieke Janse MD, PhD, MSc (Ziekenhuis Gelderse Vallei) en hoogleraar en kinderarts maag-darm-leverziekten Anita Vreugdenhil (Maastricht UMC+). Be-My-Coach wordt onder begeleiding van Mediquest en Mura Zorgadvies uitgevoerd. In dit project staat het leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen Beslissen met kinderen centraal. Het project is mede mogelijk gemaakt door Zorginstituut Nederland met subsidie uit de subsidieregeling ‘Leren gebruiken van Uitkomstinformatie voor Samen Beslissen’. Het Zorginstituut voert deze regeling uit in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Meer informatie

We nodigen je uit om een kijkje te nemen op www.be-my-coach.nl. Stel je vragen en mocht je feedback hebben dan horen wij dat graag! Wil je meer weten over Be-My-Coach? Neem dan contact op met Noor Scheffers.