Naar nieuws

Congres samenwerking eerstelijnszorg en wijkteams: innovatief denken én doen

11 oktober 2018

Op donderdag 4 oktober 2018 bezochten adviseurs Ellen Selten en Esmee Peters, het congres ‘Samenwerking eerstelijnszorg en wijkteams’ in de Galgenwaard in Utrecht, samen met zo’n 120 andere geïnteresseerden. De nadruk van het congres lag op wat je kunt leren van goede voorbeelden rond samenwerking en hoe je deze kunt implementeren en borgen.

Integrale of geïntegreerde zorg?
Een veel voorkomend begrip tijdens het congres was ‘integrale zorg’ en/of ‘geïntegreerde zorg’. In de praktijk worden deze twee termen nogal eens door elkaar gebruikt. Hoewel de twee vormen van zorg zeker met elkaar samenhangen, zijn ze ook verschillend. ‘Integrale zorg’ is zorg waarbij gezondheid bekeken wordt vanuit zowel somatisch, psychisch als maatschappelijk perspectief . De term ‘integrale zorg’ wordt ook wel gebruikt om continuïteit van zorg (zoveel mogelijk geleverd door één zorgverlener) aan te geven . ‘Geïntegreerde zorg’ is samenhangende zorg waaraan meerdere zorgverleners of zorgaanbieders op verschillende momenten een bijdrage leveren, zoals zorg die in ketenzorg wordt geboden en in andere samenwerkingsverbanden tussen zorgaanbieders .

Wijze lessen voor het verbinden van het sociaal domein en medische domein
Door deelname aan de diverse workshops zijn ons een aantal factoren bijgebleven die de samenwerking tussen sociaal domein en het medische domein bevorderen:

  • Samenwerken is een WERKwoord. Werk aan wederzijds vertrouwen, spreek dezelfde taal en leer elkaar kennen (loop een dagje met elkaar mee, meet&greets, netwerkbijeenkomsten et cetera).
  • Wees nieuwsgierig naar wat anderen al doen, laat je inspireren en maak gebruik van wat er al is. Deel vervolgens je werkwijze en de uitkomsten ervan en blijf leren.
  • Toon lef: stappen zetten in de samenwerking vraagt zowel om innovatief denken als doen. Let wel, dit vraagt om investeringen: de kosten gaan (meestal) voor de baten uit.
  • Ga aan de slag, experimenteer en evalueer en doet het eens anders. Niet tevreden met het huidige resultaat? Doe eens het tegenovergestelde!
  • Een goede communicatie en overdacht (al dan niet via een digitaal platform) is zeer behulpzaam.

Aan het einde was er een slotdebat waarin de ‘take home messages’ van de sprekers werden besproken.

Meer weten?
Al met al was het een inspirerend congres die nieuwe ideeën opleverden om de samenwerking tussen het sociaal- en medisch domein verder vorm te geven en uit te bouwen in onze regio.
Neem bij vragen contact met ons op!