Naar nieuws

Bouwtekeningen Voordeur in de maak!

28 augustus 2018

Klantadviseurs, transferverpleegkundigen en front office medewerkers van SZR, Santé Partners, Zorgcentra de Betuwe en Ziekenhuis Rivierenland werken samen de visie op een gezamenlijke zorg-voordeur uit tot concrete inrichtingsplannen: wie kan bellen, met welke vragen, hoe loopt de route?

Kick-off
Tijdens een kick-off-bijeenkomst op 23 augustus startten vier werkgroepen. Deze werkgroepen richten zich op een groot aantal vraagstukken, zoals het opstellen van een businesscase en organisatiemodel, de ICT infrastructuur van het loket, de omschrijving van de toekomstige werkprocessen en het vormgeven van het nieuwe functieprofiel en deskundigheid. Werk aan de winkel!

Met Mura van advies naar realisatie
Het eerste doel is erop gericht om voor het eind van dit jaar een advies uit te brengen richting het Trazorbestuur (Transmurale Zorg Rivierenland). Dit advies omvat de werkomschrijving voor de daadwerkelijke implementatie van het gezamenlijke “loket”. Zodra we dit helder voor ogen hebben, kunnen we vanaf 2019 aan de slag met de realisatiefase.

Met een praktische en constructieve aanpak van alle betrokken partijen zijn de werkgroepen gestart. Mura begeleidt dit project en stuurt onder andere op voortgang en bewaking van het proces. We merken veel enthousiasme onder de werkgroepleden. Deze positieve insteek is nodig om met elkaar het gewenste resultaat te bereiken. We zien uit naar het vervolg en gaan vol goede moed met elkaar van start!