Naar nieuws

Babyconnect: Digitale gegevensuitwisseling in Gelderland een stap dichterbij

2 juli 2021

Bijna 90 organisaties uit de Gelderse regio’s Arnhem, Nijmegen, Ede, Tiel en de regio’s Boxmeer en Deventer (ABNET-D)* gaan samen voor realisatie van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Als regionaal partnerschap hebben zij de subsidieaanvraag VIPP Babyconnect deze week, tijdens de laatste subsidieronde, ingediend.

Veilige geboortezorg

Digitale gegevensuitwisseling is een middel om ervoor te zorgen dat zowel cliënten als zorgverleners over de juiste gegevens op het juiste moment beschikken en geeft een impuls aan de kwaliteit van de geboortezorg. De subsidie VIPP Babyconnect kan gebruikt worden om digitale gegevensuitwisseling te realiseren en kent als deadline 1 juli 2023. Met negen regionale partnerschappen in het land is een landelijk dekkend netwerk in zicht.

Mijlpaal

Proscoop (penvoerder) heeft deze week de subsidieaanvraag ingediend bij VWS. Hier ging een intensief traject aan vooraf. Mura Zorgadvies, Proscoop en het landelijke programmabureau Babyconnect gingen samen het gesprek aan met verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) in de regio. Er werden bijeenkomsten georganiseerd, presentaties gehouden, vragen beantwoord en potentiële samenwerkingspartners samengebracht. Samen met gemotiveerde vertegenwoordigers van betrokken VSV’s werd hard gewerkt om alle professionals te informeren, betrekken en motiveren. En met succes: ziekenhuizen, eerstelijnsverloskundigenpraktijken, kraamorganisaties, echopraktijken, lactatiekundigen en jeugdgezondheidsorganisaties doen mee. Ook de twee VSV’s die in het werkgebied van Mura actief zijn doen mee.

Van start

Proscoop (Melissa Davina en Anita Lahuis), Mura (Anneke Jansen) en ICT-expert Pieter Don staan klaar om  het partnerschap te helpen bij het zetten van de volgende stappen, zoals het inrichten van de projectorganisatie en het uitwerken van de globale doelen en activiteiten in een concreet implementatieplan. Als het ministerie van VWS de subsidie toekent, kan het partnerschap in oktober echt van start.

Good practices

Vier andere regionale partnerschappen hebben de subsidie al toegekend gekregen en zijn al aan de slag. Door de kennis en ervaring die daar wordt opgedaan te delen leren regio’s van elkaar. Een waardevolle ervaring is bijvoorbeeld de livegang van digitale gegevensuitwisseling in de regio Noord-Holland Noord. Hier wisselen een ziekenhuis en twee verloskundigenpraktijken digitaal geboortezorggegevens uit.

Meer weten over het thema geboortezorg of Babyconnect? Neem dan contact op met Anneke Jansen.

* Het regionale partnerschap ABNET-D is een samenwerking van de VSV’s Kracht regio Arnhem, Geboortezorg Boxmeer, SAMEN regio Nijmegen, Gelderse Vallei, Deventer Geboortezorg Salland en het Netwerk Geboortezorg Rivierenland.