Naar nieuws

Ambitie regioplan Rivierenland: ‘Van zorgvraag naar leefvraag’

22 januari 2024

‘Van zorgvraag naar leefvraag’, dat is de ambitie in regio Rivierenland. Wat dat betekent staat in het regioplan dat samen met tientallen zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en burgerinitiatieven in Rivierenland is opgesteld. Het regioplan richt zich op de samenhang tussen het sociaal en medisch domein en het beschikbaar houden van zorg in de toekomst.

Ook moet het de ‘samenredzaamheid’ in dorpen en wijken bevorderen. De ambitie van het regioplan is om zorg en welzijn voor inwoners meer te richten op positieve gezondheid. Dit stelt een betekenisvol leven van mensen centraal in plaats van ziekte of beperkingen. Wat mensen hiervoor nodig hebben noemen we de ‘leefvraag’.

Mensen helpen met de onderliggende problemen

Een ‘leefvraag’ van inwoners beslaat vaak meerdere domeinen. Denk aan fysieke en mentale gezondheid; ongelijke onderwijskansen, geen geschikte huisvesting, schulden en eenzaamheid vergroten de kans op gezondheidsproblemen. Soms worden gezondheidsklachten in de zorg gesignaleerd, bijvoorbeeld door de huisarts, maar ligt het onderliggende probleem ergens anders. Inwoners zijn dan bijvoorbeeld meer gebaat bij hulp vanuit de gemeente, zoals een jongerencoach, ontmoetingsplekken (‘samen tegen eenzaamheid’), een wandelmaatje, schuldhulpverlening of hulp bij het vinden van een passende woonruimte. Goede samenwerking tussen de organisaties in de regio moet ervoor zorgen dat inwoners in de toekomst nog beter geholpen kunnen worden. Naast goede organisatie van zorg en welzijn richt het plan zich op preventie en het terugdringen van gezondheidsverschillen tussen inwoners in de regio.

Duidelijke keuzes

Om dit te bewerkstelligen zijn duidelijke keuzes nodig. Christel Robben, regiomanager bij Coöperatie Menzis: “Ik ben erg blij dat alle deelnemende organisaties dit plan onderschrijven en erkennen dat er verandering nodig is. Want zorg en welzijn zijn goed georganiseerd, maar kijkend naar de uitdagingen in de toekomst zijn samenwerking en verbinding hard nodig.”

Werksessies

Voor alle partijen in de regio biedt het regioplan kaders om naar de eigen initiatieven te kijken: zijn deze nog passend of moet meer de samenwerking gezocht worden? In 2024 volgen verschillende werksessies met inwoners, het sociale domein, Coöperatie Menzis en de zorgorganisaties, om de ambitie steeds meer vorm te geven en concrete keuzes te maken. Mura ondersteunt bij dit proces.

Bekijk het regioplan voor Rivierenland (zoek de kop Nijmegen > Rivierenland) en de samenvatting van het regiobeeld.

Meer weten? Eefje de Bruijne vertelt je er graag meer over.