Naar nieuws

Zorgverleners in Gelderse Vallei samen op weg naar meer vroegtijdige zorgplanning

26 februari 2019

De meeste ouderen denken weleens na over de zorg en behandelingen die zij nog wel of niet meer willen ontvangen als het “later niet meer gaat”. Slechts weinig mensen maken dit bespreekbaar. Een gemiste kans, want er valt veel te winnen door tijdig een gesprek aan te gaan. Het kan onnodige, onwenselijke ziekenhuisopnames en behandelingen voorkomen. Een gesprek over deze wensen tussen patiënt en zorgverleners is daarom essentieel. Vroegtijdige zorgplanning moet een vanzelfsprekend onderdeel worden van de verleende zorg in de regio, vindt de multidisciplinaire werkgroep bestaande uit zorgverleners uit regio Gelderse Vallei. Dat vraagt om actie.

Taboes doorbreken en informatie delen
Het gezamenlijk doorbreken van taboes en het faciliteren van betere verslaglegging en overdracht dragen eraan bij dat de patiënt de beste en meest passende zorg krijgt. Hiervoor moeten patiënten én zorgverleners durven praten over kwetsbaarheid. Daarnaast vraagt het om efficiënte samenwerking in de keten, het delen van informatie en het gebruik van dezelfde terminologie. In het hiervoor gemaakte regionale behandelwensenformulier kunnen behandelwensen, zorgdoelen en behandelafspraken van de patiënt vastgelegd worden. Hiermee is het een praktisch hulpmiddel voor zorgverleners.

Meer weten?
Wil je meer weten over vroegtijdige zorgplanning in regio Gelderse Vallei, het ontwikkelde behandelwensenformulier en de geplande vervolgstappen? Bekijk dan het volledige artikel in de bijlage.