Naar nieuws

Zorg dichtbij huis: concrete voorbeelden van e-health

7 februari 2019

De openingsmanisfestatie van de e-healthweek in januari was een dag vol de welbekende termen als: innovatie, telemonitoring, robotica en cocreatie. Het programma was gevuld met vele voorbeelden en concrete toepassingen. Gepresenteerd door bezielde professionals en innovators. Onze adviseur Lienke Scheurwater verzamelde tijdens de bijeenkomst een aantal mooie voorbeelden van e-health die de zorg voor patiënten, cliënten en inwoners versterken.

Dementie

App Myinlife: Myinlife is een app voor mensen met dementie en hun naasten. Het is mogelijk om familie, vrienden en bekenden met elkaar te verbinden. Ze vormen samen een steunkring rondom degene met dementie. Via Myinlife deel je afspraken, taken en gebeurtenissen. Zo kun je als mantelzorger eenvoudig aangeven waarbij je hulp kunt gebruiken. Ook de mooie momenten in het dagelijks leven kunnen via foto’s worden gedeeld. Klik voor meer informatie.

Robot Tessa: Een zorgrobot die uit de pilotfase is gekomen. Tessa is een sociale robot die cliënten helpt om structuur in het dagelijks leven aan te brengen. Ze herinnert cliënten aan kleine taken en geplande afspraken. Tessa is met name bedoeld voor mensen met dementie, fase 2 en 3, die nog thuiswonen. Mantelzorgers of familie zijn in staat om via een handige app op gezette tijden de tinybot uitspraken te laten doen. De boodschappen/ berichten kunnen zeer divers zijn, met als belangrijkste doel mensen met dementie in deze fase te activeren. In het project eWare wordt de zorgrobot geïntegreerd met systemen/ producten voor leefstijlmonitoring en veiligheid. Klik voor meer informatie.

Sociaal netwerk

iZi Gezond Lang Thuis: Een actief sociaal netwerk van inwoners die bijdragen aan zorginnovatie. In het iZi Livinglab testen inwoners samen met technologieontwikkelaars of toepassingen goed werken en aansluiten bij hun behoeften. Technologie kan ouderen helpen om langer gezond en zelfredzaam te blijven én om in contact te blijven met hun omgeving. Zo is er de iZi-ervaarwoning in Den Haag waar ruim 90 slimme oplossingen staan die het leven van ouderen prettiger en gemakkelijker kunnen maken. Klik voor meer informatie.

Geboortezorg

Safe@Home studie: thuismonitoring in de geboortezorg voor zwangere vrouwen met een hoog risico op zwangerschapscomplicaties, zoals hypertensie. Regulier worden deze zwangere vrouwen frequent gezien door de gynaecoloog. Tijdens de studie voeren de zwangere vrouwen de bloeddrukmeting thuis uit en via een thuismeetapp verzonden naar het EPD van het ziekenhuis. Doel: meer regie bij de zwangere vrouwen, vroegsignalering complicaties en beperken ziekenhuisbezoeken. Bekijk het filmpje en de studie voor meer informatie.

Gewoon handig!

Voor de professionals: Altijd alle actuele procedures op zak met de Zakkaartjes-App.

Voor de patiënt op de SEH: Antwoord op vragen als ‘Wat gebeurt er op de Spoedeisende hulp?’ en ‘Hoe lang duurt mijn bezoek?’ via de SEH-App.