Naar nieuws

Wat Mura en collega ROS’en kunnen betekenen bij het Integraal Zorg Akkoord (IZA)

25 november 2022

In het Integraal Zorg Akkoord (IZA) maakt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport afspraken met een groot aantal partijen in de zorg (waaronder InEen). Doel is de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. De Regionale Ondersteunings Structuren (ROS’en) zijn als lid van InEen medeondertekenaar. We zien veel raakvlakken met de werkthema’s in het IZA waar de ROS’en al aan werken. In deze notitie laat het ROS-netwerk zien hoe we de kennis en onze ervaringen in de regio’s inzetten bij het realiseren van de werkthema’s uit het IZA.

Raakvlakken en voorbeelden werkthema’s IZA en ROS’en

Het ROS-netwerk laat in de notitie ‘Integraal Zorg Akkoord en Regionale Ondersteunings Structuren’ zien hoe we de kennis en onze ervaringen in de regio’s inzetten bij het realiseren van de werkthema’s uit het IZA. De ROS’en doen dit, met name, op de volgende werkthema’s van het IZA:

Het ROS-netwerk (klik voor een vergroting)
  • Regionale samenwerking (3.2),
  • Versterking organisatie eerstelijnszorg (3.3),
  • Samenwerking sociale domein, huisartsenzorg en GGZ (3.4),
  • Gezond leven en preventie (3.5),
  • Arbeidsmarkt en ontzorgen professionals (3.6),
  • Digitalisering en gegevensuitwisseling (3.7)

In onderstaande notitie vind je daarnaast veel voorbeelden van projecten en initiatieven die de ROS’en begeleiden.

Lees de notitie Integraal Zorg Akkoord en de ROS’en

Rol van de ROS

De ROS’en adviseren en begeleiden zorgaanbieders en overheden bij samenwerkingsvraagstukken op lokaal en regionaal niveau. Dit doen zij met partijen als regionale huisartsenorganisaties (RHO’s), gezondheidscentra, zorgverzekeraars, RSO’s, gemeenten, GGD’en, ziekenhuizen, VVT instellingen en landelijk met verschillende partijen. Binnen het ROS-netwerk wordt kennis van initiatieven, best practices en aanpak actief gedeeld met als doel meer en sneller impact te kunnen maken.

Meer informatie

Lees de samenvatting van het Integraal Zorg Akkoord van het ministerie van VWS. Het ministerie van VWS heeft ook een overzichtelijke infographic gemaakt.

Wil je meer weten over een van de thema’s uit het Integraal Zorg Akkoord en wat Mura daarbij voor je kan betekenen? Neem contact op met Eefje de Bruijne.