Naar nieuws

Volop energie in het netwerk Lang Leve(n) Thuis in Ede

31 augustus 2021

Een Lang Leve(n)Thuis. Daaraan werkt een enthousiaste groep professionals uit onder andere zorg, welzijn en sport in het Beatrixpark, Bloemen- en Vogelbuurt in Ede, samen. Om zo samen te zorgen dat ouderen verantwoord én zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen leven. Waarbij de oudere, met zijn of haar mantelzorger, zelf de regie voert. Hoe gaan ze dit aanpakken? In een reeks van drie netwerkbijeenkomsten formuleerden ze een gezamenlijke visie, doel en concrete verbeterplannen.

De netwerkbijeenkomsten waren een initiatief vanuit Fysiotherapie Beatrixpark en werden begeleid door Esmee Boerstal. Het programma Langer Thuis van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zorgde voor financiële ondersteuning. In de bijeenkomsten werd duidelijk dat, om de visie te kunnen realiseren, het noodzakelijk is dat het netwerk rondom de oudere helder is. Alle partijen moeten weten wie er betrokken zijn en de onderlinge communicatie moet soepel verlopen. Dit vraagt om een doorlopende investering in samenwerking.

Lokaal verbeterplan

Het netwerk wil daarom met én van elkaar blijven leren en zo stapsgewijs werken aan een lokale, gerichte en efficiënte aanpak van de zorg voor de groeiende groep ouderen. Dit doen zij onder andere door het blijven organiseren van de netwerkbijeenkomsten. Om meer zicht te krijgen op wie er betrokken is bij de ouderen bekijken ze of ze bijvoorbeeld een placemat (zoals wie is wie in de wijk of Wie is Wie – Beter Oud) kunnen maken. Het netwerk gaat zich daarnaast inzetten om een lokaal verbeterplan op te stellen om kwetsbaarheid van ouderen eerder te signaleren en meer bewustwording te creëren bij ouderen over hun (mogelijke) kwetsbaarheid. Hierbij worden de wensen en behoeften van de lokale ouderen natuurlijk meegenomen.

Het netwerk bruist van de energie en de volgende bijeenkomst staat alweer gepland om de plannen verder te concretiseren!

Meer informatie

Wil je meer weten over netwerkvorming rond ouderen? Zou je graag samen met andere zorgverleners een ouderennetwerk willen opzetten? Neem contact op met Esmee Boerstal, zij denkt graag met je mee.