Naar nieuws

Verloskundige Zuiver is enthousiast: “Ga ook aan de slag met oplossingsgerichte groepsconsulten”

6 september 2022

Het is augustus 2020 wanneer de pilot oplossingsgerichte groepsconsulten bij Zuiver Verloskundigen van start gaat. Door de Covid-19 pandemie kende de pilot wat hobbels, maar inmiddels hebben we de eerste positieve resultaten!

Zuiver Verloskundigen was betrokken bij Gezondhuizen. Binnen Gezondhuizen waren er al positieve ervaringen met zowel het oplossingsgericht werken als met thematische groepsconsulten op het consultatiebureau. Hieruit ontstond het idee om de oplossingsgerichte groepsconsulten ook in de verloskundigenpraktijk in te zetten.

Hoe het werkt

In plaats van een individueel consult kunnen zwangere vrouwen tijdens twee momenten in de zwangerschap kiezen voor een oplossingsgericht groepsconsult. Bij het groepsconsult bij zestien  weken ligt de focus op leefstijl. Dan gaat het over voeding, bewegen, gezond gewicht, niet roken, niet drinken, goede nachtrust en vermijden van stress. Hierbij kan ook horen: wat je allemaal moet regelen, welke klachten je kunt hebben en werk en zwangerschap. Bij 22 weken ligt de focus op: voeding van de baby na de geboorte, beweegredenen voor borstvoeding/flesvoeding, impact van een baby op je leven en je relatie, hoe de partner te betrekken en de hechting van de baby. De consulten zijn laagdrempelig en interactief. De deelneemsters brengen zelf de onderwerpen in waarover ze met elkaar in gesprek willen. De assistente die aanwezig is helpt hierbij door het stellen van oplossingsgerichte vragen. Oplossingstaal heeft een focus op de gewenste toekomst en is een actietaal die de zwangere uitnodigt de leiding te nemen over het te volgen traject en tempo. Het heeft een positieve toon, is eenvoudig en ter zake. De aanwezige verloskundige controleert bij deze groepsconsulten bij elke zwangere individueel de hartslag van de baby.

Goede sfeer en erkenning

In de afgelopen maanden hebben 22 deelnemers een eindevaluatie ingevuld. Vooral de veiligheid, sfeer en kwaliteit van de groepsbijeenkomsten worden uitzonderlijk goed beoordeeld. De groepsconsulten brachten de deelnemers naast informatie, met name: (h)erkenning, een positief gevoel, kennis en vertrouwen, meer zekerheid, gezelligheid, stof tot nadenken, nieuwe inzichten en nieuwe contacten. De deelnemers vertellen anderen over de groepsconsulten dat ze deze als leuk en gezellig ervaren hebben en dat het fijn is om met andere zwangeren in gesprek te gaan. De groep beoordeelt de groepsconsulten gemiddeld met een 8 (1-10) en beveelt de groepsconsulten aan bij andere zwangeren (4,2 op schaal 1-5).

Door te doen wordt het steeds leuker

De verloskundigen en assistenten vinden de groepsconsulten een prettige afwisseling op hun andere werkzaamheden. Door te doen, is er steeds meer (zelf)vertrouwen in de begeleiding van de groepen. Vooral de assistenten geven aan dat zij door de groepsconsulten een andere relatie met de zwangere hebben. Zij voelen zich veel nauwer betrokken. “Je weet meer dan je dacht” vertelt één van de assistenten. “Dát en het contact dat ik nu met de zwangeren heb, maakt dat ik er echt van geniet”.  De verloskundigen en assistenten ervaren allen dat de groepsconsulten bijdragen aan de een hogere kwaliteit van zorg. Door de langere tijdsduur, het delen van ervaringen en de verstrekte informatie, zijn zwangeren beter voorbereid op de komst van de baby. Ook de zwangeren geven aan erg tevreden te zijn. Met name het tweede consult over de periode na de geboorte van de baby biedt veel ‘eye-openers’ en zorgt ervoor dat zwangeren beter voorbereid zijn op de komst van de baby.

Meer informatie

Ben jij benieuwd of oplossingsgerichte groepsconsulten ook werken in jouw praktijk? Neem contact op met Esmee Boerstal. Zij praat er graag met je op door.