Naar nieuws

Tips voor een succesvol netwerk

15 maart 2018

Amersfoort stond onlangs in het teken van de conferentie ‘Alles is Gezondheid’. Bedrijfsleven, politiek en maatschappelijke organisaties zetten in op thema’s rondom leefstijl, bewegen, voeding, roken, alcohol, diabetes en depressie. Op school, in de wijk, op het werk, in de zorg en over de domeinen heen.

Adviseur Ellen Selten bezocht onder andere een sessie van Daan Bultje (directeur Healthy Ageing Network Northern Netherlands) en Nicole van Loy (directeur Zelfzorg Ondersteund) over succesfactoren bij het opzetten van een netwerk, waarvan wij zes tips graag met je delen!

Waarom samenwerken in een netwerk?
Iedere zorgverlener weet dat netwerken belangrijk zijn. Idealiter werken mensen en organisaties samen, omdat ze een gezamenlijk doel nastreven. Samen staan ze sterker en oplossingen komen binnen bereik door krachten te bundelen en kennis en expertise te delen. Meerdere partijen zijn nodig om een complexe, multidisciplinaire of domein overstijgende uitdaging aan te pakken. Maar vaak kost het veel tijd en levert het de nodige frustratie op als het niet van de grond komt. Hoe kun je een netwerk succesvol maken?

Tips voor een succesvol netwerk:

  1. Zoek een gemeenschappelijk doel en stel samen een visie op.
  2. Ga op zoek naar actieve bondgenoten. Begin met partijen met een gezamenlijk belang en zorg dat je om tafel zit met mensen die beslissingsbevoegd zijn.
  3. Erken gemeenschappelijke én verschillende belangen. Maak inzichtelijk wat de interacties en belemmerende factoren zijn met een stakeholderanalyse.
  4. Maak het netwerk niet te groot, als dat niet nodig is. Soms is het netwerk bewust niet uitbreiden met andere partijen een keuze die bijdraagt aan het succes.
  5. Creëer een motor van het netwerk. Iemand die stuurt, die zorgt dat de andere partijen dichter bij het doel komen. Kies voor één van de stakeholders als leider of kies voor een externe partij zonder individueel belang.
  6. Laat zo snel mogelijk resultaten zien, want resultaten motiveren. Begin met het laaghangend fruit. Begin met de voorlopers om te laten zien dat het doel bereikt kan worden. Hiermee lever je bewijs aan de kritische massa én breng je positieve energie in de groep.

Wat kan Mura voor jouw netwerk betekenen?
Mura is vanuit een onafhankelijke rol vaak betrokken bij het starten en organiseren van netwerken en multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. Van visieontwikkeling tot stakeholderanalyse, Mura ondersteunt om je netwerk krachtig neer te zetten én resultaten te plukken.