Naar nieuws

Van idee naar nieuwe werkwijze: hoe Mura substitutieprojecten ondersteunt binnen de Regionale Zorgagenda Gelderse Vallei

1 november 2018

Zorgverleners zetten zich elke dag in voor de patiënt en zien dus ook hoe dingen anders of beter kunnen. Maar vaak hebben zorgverleners het al druk genoeg met zorg verlenen en blijven goede ideeën liggen. Mura Zorgadvies ondersteunt ze daarom door hun idee samen om te zetten in een nieuwe werkwijze. Van kleine tot grote veranderingen die leiden tot een betere kwaliteit van zorg, een verlaging van de zorgkosten en/of een hogere tevredenheid van de patiënt én de zorgverlener.

Regionale Zorgagenda ‘Samen Beter’
Eén van de manieren waarop Mura zorgverleners ondersteunt is als projectleider bij de Regionale Zorgagenda ‘Samen Beter’ in de Gelderse Vallei. De Regionale Zorgagenda bestaat uit een stuurgroep met afgevaardigden van de Huisartsen Gelderse Vallei (HAGV), Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV), Menzis en Zorgbelang. Verschillende regionale substitutieprojecten worden centraal gecoördineerd binnen de Regionale Zorgagenda Gelderse Vallei.

Mura helpt bij het voorbereiden en uitvoeren van een pilot, waarna door de stuurgroep wordt beoordeeld of de innovatieve werkwijze kansrijk is om regionaal te implementeren. Mura ondersteunt het projectteam met het uitwerken van een idee naar een innovatieve werkwijze door projectplannen en -rapportages te schrijven, pilots te begeleiden, data te analyseren en implementatieplannen te schrijven.

Twee voorbeelden: ‘Mobiel Geriatrie Team’ en het ‘Meekijkconsult Dermatologie’
Twee voorbeelden van projecten binnen de Regionale Zorgagenda zijn het ‘Mobiel Geriatrie Team’ en het ‘Meekijkconsult Dermatologie’. Meer weten? De regionieuwsbrief van Menzis besteedde eerder aandacht aan deze twee substitutieprojecten:

Wil je meer weten over deze, of andere projecten binnen de Regionale Zorgagenda of heb je zelf een goed idee? Neem dan contact op met Ellen Selten.