Naar nieuws

Mura helpt je met tweede mogelijkheid subsidieaanvraag Versterking eerstelijnszorg

19 september 2023

Regionale eerstelijnszorgorganisaties kunnen gezamenlijk tot uiterlijk 29 november 2023 een subsidieaanvraag indienen bij ZonMw voor het versterken van de eerstelijnszorg in de regio. ZonMw stelt een projectsubsidie van maximaal €150.000,00 beschikbaar. Mura Zorgadvies kan je op verschillende manieren helpen met de subsidieaanvraag.

Voorbereidingssubsidie

Om voorbereidingen te kunnen treffen om de visie op de eerstelijnszorg van 2030 regionaal te implementeren, kunnen regio’s een voorbereidingssubsidie aanvragen om mens-, organisatie- en uitvoeringskracht vrij te spelen. Daar wordt al goed gebruik van gemaakt volgens ZonMw: het totale aantal subsidieaanvragen dat in de 1e subsidieronde is ingediend, omvat al ongeveer 2/3e van Nederland!  Deze 2e mogelijkheid om een voorbereidingssubsidie aan te vragen, is uitsluitend bedoeld voor regio’s die tijdens de 1e subsidieronde géén subsidieaanvraag hebben ingediend of waarvan de subsidieaanvraag niet is gehonoreerd.

Weet je niet zeker of er vanuit jouw regio al een subsidieaanvraag is ingediend? Neem dan contact op met ZonMw. Heb je in de 1e subsidieronde een subsidieaanvraag ingediend? Dan ontvang je medio oktober bericht of je subsidieaanvraag is gehonoreerd.

Deze voorbereidingssubsidie sluit naadloos aan op de maatschappelijke opdracht van alle ROS’en om de eerstelijnszorg in de wijk te versterken en innovatie te stimuleren voor de inwoners in de eigen regio. Om die zorg voor de inwoner te verbeteren, is het van belang dat we niet alleen beter samenwerken binnen de eerste lijn, maar ook daarbuiten. Met het sociale domein, nulde lijn, tweede lijn, overheden, zorgverzekeraars en het bedrijfsleven.

De voorbereidingssubsidie is bedoeld voor het:

  • samenbrengen en waar nodig uitbreiden van de huidige samenwerkingsverbanden en netwerken binnen de eerstelijnszorg in de betreffende regio.
  • aansluiten bij (bestuurlijke) overlegtafels waarbij de focus ligt op het versterken van een goede vertegenwoordiging van de brede eerstelijnszorg met mandaat bij regiotafels en het maken van regionale samenwerkingsafspraken.
  • anticiperen op en voorbereiden van plannen om de eerstelijnszorg te versterken, op basis van de visie op de eerstelijnszorg, het bijbehorende plan van aanpak, regiobeelden en regioplannen

Welke partijen kunnen een subsidieaanvraag indienen?

Een regionale huisartsorganisatie, VVT-organisatie, een andere eerstelijnszorgorganisatie of een regionale ondersteuningsstructuur eerstelijnsgezondheidszorg (ROS) kunnen een subsidieaanvraag indienen. De subsidieaanvraag wordt ingediend namens minimaal de volgende partijen:

  • 1 of meerdere regionale huisartsenorganisaties
  • minimaal 2 regionale samenwerkingsorganisaties op het gebied van wijkverpleging en/of Verzorging, Verpleging en Thuiszorg (VVT-)organisaties
  • de marktleider zorgverzekeraar

Daarnaast worden bij de subsidieaanvraag en uitvoering van het project ook een apothekersorganisatie en een paramedische organisatie actief betrokken.

Bekijk de ZonMw subsidieoproep Regionale versterking eerstelijnszorg.

Waar kan Mura jouw zorgorganisatie bij helpen?

Wij kunnen je als ROS op verschillende manieren helpen bij deze subsidieaanvraag. Bijvoorbeeld bij het inventariseren van de behoeften van gezamenlijke partijen, advies geven over de opzet van de aanvraag of helpen met het indienen van de aanvraag. Neem contact op met een van onze adviseurs.

Data informatiebijeenkomsten

Kom naar één van de digitale informatiebijeenkomsten van ZonMw of vragenuurtjes. Een vertegenwoordiging van het ROS-netwerk zal hier ook aanwezig zijn om de rol van de ROS toe te lichten en vragen te beantwoorden.

Informatiebijeenkomsten (over de subsidieoproep)

  • Maandag 25 september 2023 van 15.00-16.00 uur
  • Dinsdag 17 oktober 2023 van 16.00-17.00 uur

Vragenuurtjes (voor vragen bij het schrijven van een subsidieaanvraag)

  • Donderdag 9 november 2023 van 11.00-11.30 uur
  • Woensdag 15 november 2023 van 11.00-11.30 uur

Meer informatie

Wil je meer weten? Neem contact op met Eefje de Bruijne.