Naar nieuws

Stimuleringssubsidie versterking huisartsenzorg met VS en PA 2021

24 november 2020

Lekker blijven werken in de zorg vraagt om een andere manier van werken. Ook in de huisartsenzorg blijft de werkdruk stijgen, het aanbod aan zorgverleners afnemen en de zorgvraag toenemen. Dat vraagt om creatieve oplossingen en een andere manier van werken. Want is iedere hulpvraag zo complex dat hij door een huisarts moet worden behandeld? We kennen natuurlijk al de inzet van praktijkondersteuners, maar sinds een aantal jaar vervullen ook de verpleegkundig specialist (VS) en physician assistant (PA) een rol in de huisartsenpraktijk. Wat kunnen zij betekenen?

Taakherschikking: de VS en PA

Taakherschikking is het structureel herverdelen van taken inclusief verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen verschillende beroepen. Het is een manier om de huisartsenzorg toegankelijk en betaalbaar te houden en de kwaliteit te borgen.

Hoe werkt dat en wat is het verschil met de POH?

De POH-S en POH-GGZ bieden zorg nadat de patiënt een consult heeft gehad bij de huisarts. De huisarts stelt de diagnose of verzoekt om vraagverheldering als het gaat om psychische of psychosociale klachten. Dit is meteen het grote onderscheid met de VS en PA. Zij stellen net als een huisarts diagnoses, behandelen klachten en verwijzen als het nodig is naar de POH-S of POH GGZ. Patiënten worden door de doktersassistente rechtstreeks op het spreekuur van de VS en PA gepland. De VS combineert routinematige medische zorg met (hoog complexe) verpleegkundige zorg.  In de huisartsenpraktijk diagnosticeert en behandelt de VS patiënten. Meestal gaat het om een specifiek omschreven groep van klachten die veel voorkomen, zoals klachten aan keel, neus, oor, bewegingsapparaat of huid. Waar nodig voegt de VS daar haar verpleegkundige expertise aan toe. Dit laatste blijkt vooral van meerwaarde in de zorg voor ouderen, waardoor medische en verpleegkundige zorg kunnen worden geïntegreerd. De PA diagnosticeert en behandelt patiënten met bijna alle voorkomende huisartsgeneeskundige klachten. Veelal wordt hier een aantal uitzonderingen op geformuleerd, bijvoorbeeld pijn op de borst of traumata.

Nieuwe stimuleringssubsidie voor 2021

Tot 1 februari 2021 kunnen huisartsen of hun organisaties een aanvraag indienen voor stimuleringssubsidie 2021 vanuit het project ‘Versterking opleiding VS en PA Huisartsenzorg’. Dit geldt uitsluitend voor een leerwerkplek voor studenten die starten met de opleiding in september 2021.

Meer informatie hierover vind je op: www.stichtingkoh.nl/taakherschikking/stimuleringssubsidie-2021/. Hier staan ook twee filmpjes met voorbeelden van wat de VS en de PA voor de huisartsenpraktijk kunnen betekenen. Wil je eens sparren of kijken wat de mogelijkheden voor jouw praktijk zouden kunnen zijn? Ingrid Elie bespreekt het graag met je.