Naar nieuws

Samen staan we sterker bij Vroegtijdige Zorgplanning in de Gelderse Vallei!

14 december 2018

Vroegtijdige zorgplanning (ofwel Advanced Care Planning, ACP) stelt mensen in staat om behandeldoelen voor gezondheid en behandelwensen te formuleren voor toekomstige medische behandelingen en zorg. Op het symposium “Goede zorg begint bij Vroegtijdige Zorgplanning” op 4 december, werden zorgverleners geïnspireerd en gemotiveerd om vroegtijdige zorgplanning in hun eigen praktijk toe te passen en de samenwerking in de keten te bevorderen.

Symposium in Gelderse Vallei
Hans van Delden, hoogleraar medische ethiek UMC Utrecht zat de avond met een opkomst van meer dan 100 deelnemers voor. Een gemêleerd gezelschap van huisartsen, medisch specialisten, verpleegkundig specialisten, praktijkondersteuners, (wijk)verpleegkundigen en specialisten ouderengeneeskunde. Huisartsen Gelderse Vallei (HAGV) organiseerde de avond samen met Ziekenhuis Gelderse Vallei. Dit symposium was onderdeel van het ouderenzorgproject binnen HAGV waaraan Mura Zorgadvies intensief meewerkt.

Was je er niet bij? Dit heb je gemist
Door voorbeelden uit de praktijk te presenteren werden handvatten geboden om te starten met vroegtijdige zorgplanning. Zo kwamen achtereenvolgens aan bod:

  • de pilotresultaten van de zorgplanningsgesprekken op de polikliniek longgeneeskunde en geriatrie in het Ziekenhuis Gelderse Vallei;
  • een prachtig voorbeeld van vroegtijdige zorgplanning gespreksvoering in de eerste lijn en
  • het belang van samenwerking in de transmurale vroegtijdige zorgplanning.

Regionaal behandelwensenformulier Gelderse Vallei
Afgaande op de enthousiaste reacties uit de zaal waren veel van de aanwezigen geïnspireerd om vroegtijdige zorgplanning gezamenlijk op een hoger plan te brengen in de regio. Een praktisch hulpmiddel daarbij is het door de multidisciplinaire werkgroep ‘Vroegtijdige zorgplanning Gelderse Vallei’ ontwikkelde behandelwensenformulier. Dit formulier heeft tot doel de communicatie in de keten te optimaliseren. Lees er in een volgende nieuwsbrief meer over!