Naar nieuws

Samen Leren voor Gezond Gewicht in Rivierenland

26 februari 2019

In de regio Rivierenland gebeurt al veel op vlak van gezond gewicht, gezond eten en bewegen. Toch lukt het nog onvoldoende om de stijgende trend van overgewicht te keren. In de gemeenten Culemborg, Tiel, Maasdriel en West Betuwe start het project Samen leren voor Gezond Gewicht Rivierenland om op een andere manier wél tot een passende aanpak te komen. Hoe? Door in co-creatie met inwoners en professionals een ‘goed’ plan Gezond Gewicht te ontwerpen. Goed wil zeggen: het is integraal, gedegen, gedragen én wordt goed geïmplementeerd.

Lokale co-creatie
Om tot zo’n integraal, gedegen en gedragen lokaal plan te komen, is het betrekken van de lokale gemeenschap nodig. Het betrekken van inwoners en het samen op maat maken van interventies zorgt ervoor dat de aanpak en interventies beter aansluiten bij het leven van inwoners en zij zich mede-verantwoordelijk gaan voelen. En dit geldt ook voor het betrekken van professionals en verschillende beleidsterreinen van de gemeente. Als zij zich verantwoordelijk voelen dan wordt de aanpak integraler en effectiever. Co-creatie is een belangrijke voorwaarde voor succes, naast het (gezamenlijk) opstellen van een goede implementatiestrategie. Hierbij is aandacht voor het passend maken van (landelijk ontwikkelde, effectieve) interventies naar de lokale situatie, met behoud van werkzame elementen.

Samen leren in de regio
Implementatie en co-creatie vormgeven is eenvoudiger gezegd dan gedaan. Er is nog veel te leren in het verbeteren van de inzet van effectieve interventies en tegelijkertijd vormgeven aan co-creatie met inwoners. Het samen leren hóe je dat doet staat centraal in de samenwerking tussen GGD Gelderland Zuid, academische werkplaats publieke gezondheid AMPHI, de Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen (WSDN) en de vier gemeenten. Mura Zorgadvies en het RIVM adviseren de regionale werkgroep en Mura neemt deel aan de lokale werkgroep in Culemborg. Mura ondersteunt het samenwerkingsverband bij het realiseren van een goede aansluiting met de eerste lijn en bij het komen tot een passende implementatiestrategie voor erkende interventies binnen een integrale aanpak, zodat de kans op effectiviteit vergroot wordt.

Gefaseerde aanpak
Na een regionale kickoff zijn eind januari de lokale werkgroepen aan de slag met het vormgeven van een plan om gezond gewicht onder inwoners te bevorderen. In Culemborg ontwikkelen we gezamenlijk een raamwerk hoe ouders/opvoeders met kinderen van 0 t/m 12 jaar kunnen worden ondersteund om aan een gezondere leefstijl te werken.

Na fase 1 (september 2019) is er voor iedere gemeente een goed plan. De regionale werkgroep beoordeelt de lokale plannen op kwaliteit (integraal, gedegen en gedragen). Fase 2 waarin de plannen worden uitgevoerd, start na goedkeuring van de subsidieverstrekker (ZonMW) (2019-2022).