Naar nieuws

ROS’en werken samen aan zorg en gezondheid

21 september 2020

De vijftien Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en) bestaan dit jaar vijftien jaar. Een moment om een geactualiseerde position paper “Samen werken aan zorg en gezondheid” uit te brengen. Daarin staat beschreven waar wij als ROS’en samen voor staan en wat we regionaal en landelijk kunnen betekenen in de steeds veranderende en complexe gezondheidszorg. Landelijk zijn de krachten gebundeld in het ROS-netwerk.

Een onafhankelijke partij met ambitie

De ROS’en streven in de regio’s naar een krachtige eerstelijnszorg die aansluit bij de vraagstukken en kenmerken van de regio. Daarbij verbinden, adviseren en begeleiden we integrale samenwerking  tussen (eerstelijns) zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, zorgverzekeraars, gemeenten. patiëntenorganisaties en kennisinstituten. Professionals en organisaties die gericht zijn op een gezondere wijk, gemeente of regio. Als onafhankelijke partij, de ROS’en zijn geen zorgaanbieder of zorginkoper, kiezen we voor een brede aanpak. Gezondheid is namelijk niet alleen de afwezigheid van ziekte, het gaat ook om vitaliteit, zinvol in het leven staan en mee kunnen doen in de maatschappij.

Regionalisering van de zorg

De aanpak en rollen van de ROS’en sluiten goed aan bij de regionale context en vragen. Door voortdurend te monitoren en analyseren, hebben de ROS’en de populatie van hun werkgebied goed in beeld. Daarnaast is kennisdeling belangrijk, want met elkaar staan we voor grote uitdagingen. De ROS’en delen hun kennis over regelgeving, landelijke (beleids)ontwikkelingen en financiering in de regio. En regionale kennis en ervaringen delen we continue met de andere ROS’en en regionale en landelijke partijen. We zijn collectief aanspreekbaar voor landelijke vraagstukken die een regionale uitwerking vragen. Zo dragen de ROS’en gericht bij aan het duiden van ontwikkelingen en de vertaling ervan naar de regio.

Doorontwikkelen in veranderend zorgveld

In de afgelopen vijftien jaar zijn al veel multidisciplinaire samenwerkingsverbanden, proeftuinen en andere mooie initiatieven ontstaan onder begeleiding van de ROS’en.
Ontwikkelen in het steeds veranderende zorgveld blijft van groot belang. Zo zijn met regionale partijen regiobeelden gemaakt in het kader van de juiste zorg op de juiste plek. En zijn er stappen gezet rondom digitalisering, de krappe arbeidsmarkt voor huisartsenzorg en intensieve regionale samenwerking: binnen de eerste lijn en met andere domeinen.

Mura Zorgadvies: de ROS in de regio Gelderse Vallei, Gelders Rivierenland en de gemeente Zaltbommel

Mura Zorgadvies is een ROS en onafhankelijk adviesbureau zonder winstoogmerk. Vanuit onze neutrale positie nemen we alle belangen mee en verliezen we niemand uit het oog. Zo komen we tot duurzame oplossingen voor betere zorg en gezondheid. Als regionale ondersteuningsstructuur (ROS) in de regio Gelderse Vallei, Gelders Rivierenland en de gemeente Zaltbommel kunnen we aanspraak maken op ondersteuningsgelden om projecten te realiseren. Of jouw initiatief hiervoor in aanmerking komt bespreken we graag met je.