Naar nieuws

Rivierengebied krijgt Centrum voor Levensvragen!

23 augustus 2019

Mensen die thuis wonen in Rivierengebied en worstelen met levensvragen kunnen vanaf het najaar 2019 terecht bij het Centrum voor Levensvragen. Tot nu toe konden mensen met zinsgevingsvragen alleen terecht in een instelling, zoals een ziekenhuis of een verpleeghuis. Nu er steeds meer mensen thuis blijven als ze ziek zijn of oud worden, is er een regeling door het Ministerie van VWS in het leven geroepen om ook geestelijke verzorging aan huis te vergoeden.

Geestelijke verzorging thuis
Het Netwerk Palliatieve Zorg Rivierengebied start een Centrum voor Levensvragen. Dit onafhankelijke centrum is er voor iedereen die in de palliatieve fase verkeert, alsmede voor hun naasten en voor iedereen boven de 50 jaar met levensvragen. Het is niet gebonden aan religieuze of levensbeschouwelijke organisaties. Het Centrum voor Levensvragen wordt bemand door geestelijk verzorgers. Deze geestelijk verzorger biedt telefonische begeleiding of kan een huisbezoek afleggen. Daarnaast fungeert het centrum als vraagbaak voor professionele hulpverleners en vrijwilligers.

Wil je weten wanneer het centrum start? Hou de website van het Netwerk Palliatieve Zorg Rivierengebied in de gaten of meld je aan voor de nieuwsbrief.