Naar nieuws

Regionaal Palliatief Zorgpad Rivierenland start transmurale pilot met de cardiologische patiënt

27 september 2022

Samen met een groot aantal zorgorganisaties uit Rivierenland is het regionaal palliatief zorgpad ontwikkeld. Om zo door intensievere samenwerking betere kwaliteit van zorg in deze levensfase te bieden. Het interactieve zorgpad is klaar en beschikbaar via Regionaal Palliatief Zorgpad Rivierengebied. De implementatie van het zorgpad begint met cardiologische patiënten.

Start bij cardiologie

Nu het Zorgpad Palliatieve Zorg Rivierenland klaar is voor gebruik in de praktijk, kiezen we voor een gefaseerde start. Palliatieve zorg raakt veel mensen met diverse aandoeningen en vraagt dus ook betrokkenheid van veel verschillende professionals. Samen met alle betrokkenen is gekozen om te starten met cardiologische patiënten, juist ook omdat bij deze doelgroep de transmurale samenwerking steeds belangrijker wordt.

Samen met de vakgroep Cardiologie van Ziekenhuis Rivierenland, de betrokken VVT-instellingen en huisartsenpraktijken gaan we aan de slag met een pilot om te kijken of het regionale zorgpad voldoende handvatten biedt om in de praktijk mee te werken. Hoe loopt de samenwerking in praktijk? Werkt het zoals beoogd ? Welke knelpunten en kinderziektes zijn er nog op te lossen? Allemaal vragen waar het antwoord op gaat volgen. De cardiologen geven aan dat het een uitdagende pilot wordt, omdat het markeren van de palliatieve fase bij de cardiologische patiënt met hartfalen nogal een wisselend beloop kan hebben.

Over het zorgpad

Het ontwikkelde zorgpad geeft vorm aan hoe de transmurale samenwerking op het gebied van palliatieve zorg in Rivierenland eruit ziet. Samenwerking is geen doel op zich, maar een middel om vroegtijdig te signaleren en af te stemmen, zorg beter te laten aansluiten bij de wensen en behoeftes van de patiënt, zorg efficiënter te maken en om te kunnen verwijzen naar passende zorg en ondersteuning.

Volgende fase

In de volgende fase gaan we met de regiegroep Netwerk Palliatieve Zorg Rivierengebied kijken hoe we het zorgpad ook bij andere patiëntengroepen transmuraal in kunnen zetten, waarbij we inzetten op domeinoverstijgende samenwerking. Zodat we met dit zorgpad als instrument, de palliatieve zorg in Rivierenland verbeteren en patiënten tijdige, afgestemde palliatieve zorg van goede kwaliteit krijgen.

Meer weten?

Wil je meer weten over zorgpaden of over palliatieve zorg? Neem contact op met Anne-Marie Winkelman, zij vertelt je er graag meer over.