Naar nieuws

Realistisch dagdromen in Rhenen

7 juni 2018

Op 31 mei vond onder begeleiding van Mura-adviseur Lienke Scheurwater een eerste visiebijeenkomst plaats voor Gezondheidscentrum Rhenen. Het doel? Met partners in de eerstelijns gezondheidszorg in Rhenen nadenken over de visie op de toekomst van het nieuwe gezondheidscentrum. Een visie is een ‘realistische dagdroom’. Wat wil je bereikt hebben over een aantal jaar?

Waarom werken aan een visie?
Een visie geeft een consistente blik op de toekomst en maakt duidelijk wat de gezamenlijke wensen zijn voor het (langere termijn) beleid van het gezondheidscentrum. Hieruit volgen bijvoorbeeld adviezen en praktische acties over de inrichting van het zorgaanbod. De deelnemers hebben van tevoren hun individuele visies gedeeld, zodat in de bijeenkomst gewerkt kon worden aan de invulling van de samenwerking. In de tweede bijeenkomst gaan we verder met de concretisering ervan.

Ook plannen voor samenwerking?
Denk dan eerst na over een gezamenlijke visie! Zorg ervoor dat je inzicht hebt in welke partijen betrokken zijn. En ga dan na wat je zelf bereikt wil hebben over een aantal jaar. Zorg ervoor dat je jouw toekomstbeeld en dat van andere betrokkenen met elkaar bespreekt, om zo te komen tot een gezamenlijk toekomstbeeld. Als jullie het eens zijn en de neuzen staan dezelfde kant op, dan is dat een solide basis om concreet en doelgericht aan de slag te gaan!

Mura kan vanuit een onafhankelijk positie zorgen voor begeleiding van dit proces, zodat jullie je op de inhoud kunnen focussen.