Naar nieuws

Plan Nieuwe Ouders Bommelerwaard

9 april 2018

Iedereen wil dat kinderen een goede start krijgen, een gezonde basis voor een gezonde toekomst!

Een geboorte brengt enorme veranderingen met zich mee op zowel praktisch, emotioneel als relationeel gebied. In Zaltbommel zag men dat een preventief ondersteuningsaanbod voor (aanstaande / nieuwe) ouders ter voorbereiding op hun nieuwe rol als opvoeder en ouder ontbreekt en dat hulp pas vaak (te) laat wordt ingeschakeld.

Preventief en normaliserend
Mariëtte Rodenburg (verloskundige bij Verloskundig Centrum Bommelerwaard) nam het initiatief om hier wat aan te doen, samen met een jeugdverpleegkundige van de STMR en een coach/therapeute bij Van Birgelen Coaching & Training. Adviseur Eefje de Bruijne hielp hen een plan op te stellen dat de visie, doelen en aanpak helder moest maken. Mariëtte: “Een kind een goede start geven is meer dan alleen een gezonde zwangerschap; er is ook meer aandacht voor de omgeving van het kind nodig. Door de focus te verleggen van problemen en zorg naar positieve gezondheid zorg je dat ouders in spé zelf aan het roer staan tijdens de roerige tropenjaren met een jong gezin. Zingeving, balans en nieuwe rollen en relaties zijn thema’s die iedereen raken.” De gemeente Zaltbommel is positief over het plan en reserveert vanaf 2018 structureel € 10.000 per jaar voor preventieve relatieondersteuning.

Plan ‘Nieuwe Ouders Bommelerwaard’
De projectpartners zetten in op een bredere voorlichting, die niet verplicht is, maar wel ingebed is in de bestaande zorg en die als “vanzelfsprekend” wordt gezien. Het brede basisaanbod is er voor álle zwangeren en hun partners in de Bommelerwaard en voor nieuwe ouders in het eerste half jaar na de geboorte van een kind. Daarnaast is er aanvullend aanbod op maat (individueel en collectief) voor de groep jonge ouders die nog een extra steuntje in de rug kan gebruiken in de voorbereiding op het ouderschap en het contact met hun baby. De meerwaarde van het plan is de systematische aanpak waarbij verschillende bestaande en nieuwe interventies worden gekoppeld, zoals extra consulttijd bij de verloskundige, Centering Pregnancy en een cursus ‘Vier handen op een buik’. De voorbereidingen voor de start zijn in volle gang!