Naar nieuws

Palliatieve zorg in het nieuws

10 september 2018

Palliatieve Zorg staat volop in de schijnwerpers. Een greep uit recente publicaties.

Financiering 2019
Hoe financier je palliatieve zorg? Lees het in de Handreiking financiering palliatieve zorg 2019. Aan de hand van een casus beschrijft de handreiking de financiering van palliatieve zorg in het ziekenhuis, een hospice, het verpleeghuis en thuis.

PaTz monitor 2017
Het rapport van de PaTz monitor 2017 is beschikbaar en is samengevat in een factsheet met vijf aanbevelingen. Huisartsen en verpleegkundigen zijn enthousiast over PaTz-groepen en ervaren meerwaarde van deelname aan PaTz. De aanbevelingen zijn:

    1. 1. Nieuwe groepen: houd vol!
    1. 2. Gebruik de ‘surprise question’ en het register;
    1. 3. Stimuleer inbreng van de (wijk)verpleegkundige;
    1. 4. Besteed aandacht aan zingeving;
    1. 5. Bespreek overleden patiënten.

Film “Als je niet meer beter wordt”
Elaa en HKA hebben een film gemaakt: “Als je niet meer beter wordt”, bedoeld om in groepsverband (in de PaTz-groep of andere groepen) met elkaar te bespreken. Deze film laat de situatie zien van twee palliatieve patiënten. Ze vertellen wat ze hebben ervaren, wat ze zouden willen verbeteren en geven aan hoe ze dit zien. Een aanrader!

Wil je een PaTz-groep starten en/of meer weten? Kijk dan op www.patz.nu waar een schat aan praktische informatie te vinden is of neem contact op met Esmee Peters. Zij kan je in contact brengen met een adviseur van IKNL of de netwerkcoördinator palliatieve zorg, die jou en je collega’s graag persoonlijk informeren over de mogelijkheid om een PaTz-groep te starten.