Naar nieuws

OZOverbindzorg voor Jeugd in Tiel breidt uit

21 februari 2023

In Gelders Rivierenland ontvangt  één op de tien kinderen een vorm van jeugdhulp. Dat zijn heel veel kinderen die extra aandacht nodig hebben. En een extra reden om goed met elkaar samen te werken en goed te communiceren binnen het netwerk van het kind en het gezin. OZOverbindzorg is het communicatieplatform waarin alle betrokkenen veilig en eenvoudig met elkaar kunnen afstemmen. De positieve resultaten van de pilot onder de doelgroep jeugd in Tiel zorgen voor verdere uitbreiding van OZOverbindzorg.

Veilig en makkelijk communiceren

Binnen het digitaal communicatieplatform communiceren jeugdigen en/of ouders met professionals uit zorg, onderwijs en welzijn. In een pilot in Tiel die eind vorig jaar startte vanuit de praktijkondersteuner (POH GGZ Jeugd) in de huisartsenpraktijk en vanuit een basisschool, zijn de ervaringen positief. Iedereen is op hetzelfde moment op de hoogte van de situatie, één berichtje sturen naar iedereen is voldoende. Jeugdigen hebben meer regie over hun eigen zorg en professionals kunnen sneller met elkaar communiceren en werken meer interdisciplinair samen. Het systeem werkt efficiënt; communiceren en samenwerken kost minder tijd. Er worden meer verbindingen gelegd tussen het medisch en het sociaal domein én onderwijs, wat de kwaliteit van de zorg voor de jeugdige heeft verbeterd, zo ervaren de deelnemers zelf.

Ervaringen POH GGZ Jeugd

Babet is POH GGZ Jeugd in Tiel en gebuikt OZO ook. Ze vertelt enthousiast: “Binnen het jeugddomein werken veel verschillende disciplines en is samenwerken erg belangrijk. OZOverbindzorg helpt om de lijnen kort te houden. Met één bericht kun je meerdere mensen uit het netwerk van een cliënt bereiken. Hierdoor ontstaat er minder ruis over de situatie van de cliënt en als professional ben je minder tijd kwijt aan communiceren met meerdere hulpverleners. Ik zou het andere hulpverleners binnen het jeugddomein aanraden!”

“Ik heb kennis mogen maken met OZOverbindzorg en ik ben enthousiast geworden en zou het andere hulpverleners binnen het jeugddomein aanraden!”

Meerwaarde voor het onderwijs en ouders

Voordelen voor ouders (bron: Ozoverbindzorg.nl)

Niet alleen in de zorg, ook in het onderwijs is de werkdruk hoog. Een nieuw systeem lijkt dan alleen maar meer tijd te zullen gaan kosten, maar in de praktijk levert OZO juist tijd op. Niet meer heen en weer bellen met ouders of zorgverleners, maar iedereen in één keer op de hoogte. Want kinderen die al meerdere externen om zich heen hebben, dat betekent veel communicatie. Voordeel voor ouders is dat zij precies zien wie met wie communiceert en wat er gezegd wordt. Zij hebben zelf de regie. En OZO geeft iedereen meer overzicht. Met als bijkomend voordeel dat de privacy gewaarborgd is. Iets waar veel scholen tegenaan liepen toen de strenge AVG-wetgeving werd ingevoerd.

Vervolg

De ervaringen nodigen uit om nog meer professionals en jeugdigen te laten aansluiten en OZOverbindzorg structureel te borgen voor jeugd. De ervaringen van deze korte pilot zijn positief en laten zien dat er veel potentie is voor OZOverbindzorg, dus het netwerk in Tiel wordt verder uitgebreid. Veel professionals zijn positief en willen graag deelnemen, dat kan! Binnenkort gaat ook een andere basisschool werken met OZOverbindzorg en zo breidt OZOverbindzorg zich steeds meer uit in de regio Rivierenland. Voor ouderen is er al een dekkend netwerk in vrijwel heel de regio.

Meer informatie

Wil je meer weten over OZOverbindzorg voor jeugdzorg? Of specifiek over deze pilot? Wil je binnen jouw gemeente ook een pilot starten voor deze of een andere doelgroep? Neem contact op met Anne-Marie Winkelman.