Naar nieuws

Ongewild urineverlies? Bekkenfysiotherapie helpt!

28 september 2018

Eén op de twee ouderen heeft last van urineverlies. De lichamelijke, mentale en sociale impact van incontinentie op het leven van de oudere is groot. Incontinentie vergroot ook het risico op vallen en is een voorspeller voor opname in een verpleeghuis. De maatschappelijke kosten zijn hoog, alleen al voor het incontinentiemateriaal is dit zo’n €160 miljoen per jaar. Veel zorgverleners en mantelzorgers hebben te maken met ouderen met incontinentie. Vaak gebruiken deze ouderen incontinentiemateriaal, terwijl bekkenfysiotherapie als eerste behandeloptie wordt aangeraden. Waarom worden nog zo weinig ouderen met incontinentie verwezen naar de bekkenfysiotherapie?

De zorgprofessional
Deze vraag vormde de aanleiding voor een onderzoek in Bennekom om de optie bekkenfysiotherapie meer onder de aandacht te brengen. Mura Zorgadvies voerde het onderzoek uit in opdracht van KNGF. Verschillende disciplines (huisarts, apotheker, thuiszorg en geriatriefysiotherapeut) geven aan dat ze onvoldoende kennis hebben over wat bekkenfysiotherapie kan bieden. Het is meestal geen standaard werkwijze om het gesprek aan de gaan met de oudere over incontinentie en ze te verwijzen naar de bekkenfysiotherapie. Volgens de zorgprofessionals is urineverlies een taboe onder ouderen. Daarnaast spelen er vaak zoveel andere (medische) problemen bij de oudere, wat het gesprek over incontinentie beginnen lastiger maakt.

De oudere
Wat vindt de oudere zelf? We spraken een aantal ouderen, sommige wel en sommige niet onder behandeling bij een bekkenfysiotherapeut. Deze ouderen zeggen dat zij geen moeite ervaren om dit onderwerp met de huisarts of andere zorgverlener te bespreken. Sommige ouderen geven aan al met een veelheid aan medische problematiek te maken te hebben, en maken daarom zelf de keuze om geen gebruik te maken van bekkenfysiotherapie. Degene die onder behandeling zijn bij de bekkenfysiotherapeut waren erg tevreden over het effect van de therapie en de persoonlijke begeleiding. Zij raden het iedere oudere met incontinentie aan en adviseren om bekkenfysiotherapie meer onder de aandacht van ouderen te brengen. Want urineverlies blijft ongemakkelijk.

Vervolg
De betrokken zorgprofessionals (huisarts, apotheker, (bekken)fysiotherapie en thuiszorg) zijn enthousiast en willen aan de slag met een geïntegreerde en ketengerichte werkwijze voor ouderen met incontinentie. Mura helpt bij het opstarten en uitvoeren van een pilot in Bennekom om vaker bekkenfysiotherapie in te zetten bij incontinentie bij ouderen. Want incontinentie kan iedereen overkomen…
Wil je weten hoe gênant urineverlies kan zijn? Lees dan nog even deze column.