Naar nieuws

Mura Zorgadvies ontzorgt bij het opstellen van meerjarenplan dementie

26 juni 2018

Ketenzorg Dementie Gelderse Vallei riep de hulp in van Mura Zorgadvies om het opstellen van het meerjarenplan dementie te coördineren. Vóór 1 juli ligt het plan, ondersteund door een samenwerkingsovereenkomst van de betrokken partijen, bij de zorgverzekeraar. Het meerjarenplan voldoet niet alleen aan de wens van de zorgverzekeraar, het vormt ook een concreet actieplan voor de leden van de stuurgroep en betrokken casemanagers.

De beoordeling was dan ook positief: “In korte tijd stonden er goede afspraken met de juiste personen binnen het netwerk. Door de strakke planning was het balanceren tussen de gestelde voorwaarden en de tijdsdruk. Dit is met veel zorgvuldigheid opgepakt.”

Wist u dat:

  • Mura op korte termijn kan worden ingezet voor het opstellen van beleidsplannen?
  • Wij als neutrale partij werksessies verzorgen om samen tot een gedragen plan te komen?
  • Hier voorbeelden uit de regio en daarbuiten worden gedeeld ter inspiratie?
  • Mura proactief te werk gaat om een deadline te halen en hierin nauw samenwerkt met de opdrachtgever?

Kun je hulp gebruiken bij het opstellen van een beleidsplan? Of ben je op zoek naar een gespreksleider die een bijeenkomst of werksessie kan verzorgen?

Neem dan snel contact met ons op!