Naar nieuws

Mura Zorgadvies meets Netwerk Geriatrie Tiel

7 juni 2018

Het Programma Ouderenzorg Rivierenland, waarvoor Mura het programmamanagement verzorgt, vormt de paraplu voor verschillende projecten rondom kwetsbare ouderen in de regio. De gemeentelijke Netwerken Geriatrie vormen een belangrijk gremium om op lokaal niveau verbindingen te leggen met het programma.

Lokale sterke verbindingen
De kracht van het Netwerk Geriatrie Tiel is dat zorg, welzijn en gemeente elkaar vinden. Een sterke basis om samen op weg te gaan. Iedere professional die met ouderen werkt maakt onderdeel uit van het netwerk. Op 24 mei stond het thema Dementie centraal.

Dementie
Lienke Scheurwater verzorgde samen met Maud Dijk en Joost Koemans, aanjagers van de dementieketen in de regio, de bijeenkomst van het netwerk met als thema’s Programma Ouderenzorg Rivierenland en de dementieketen. Het was een interactieve avond waarin het programma en de verschillende projecten werden toegelicht. Een goede gelegenheid om vanuit het werkveld de knelpunten te horen en de successen vanuit het programma te delen! De avond zorgde voor nieuwe contacten, veel inspiratie en suggesties. Voor zowel sprekers als bezoekers een vruchtbare bijeenkomst!

Heb je vragen over het Programma Ouderenzorg Rivierenland? Of over de dementieketen in Rivierenland? Neem gerust contact met ons op!