Naar nieuws

Is je doel afvallen, of weer met de kleinkinderen kunnen spelen?

1 oktober 2019

Lianne van den Dungen van Leefstijlcoaching de Betuwe, is naast wijkverpleegkundige ook leefstijlcoach. Zij startte afgelopen week de eerste groepssessie met de GLI Coachen op leefstijl (CooL) in Culemborg. De bedoeling van de GLI? Door kleine stapjes blijvend gezonde gedragsverandering veroorzaken. We spraken Lianne over haar eerste ervaringen met de GLI CooL. “Weer met de kleinkinderen kunnen spelen of een boswandeling met de familie kunnen maken, dat zijn motiverende doelen voor deelnemers aan de GLI.”

Leefstijlcoach Lianne van den Dungen: “Maak doelen om af te vallen klein, tastbaar en relevant.”

Waarom de GLI?
“Dit twee jaar durende programma met daarin groepssessies en individuele gesprekken leidt echt tot duurzame verandering. Deelnemers hebben de tijd om nieuwe gewoontes aan te leren, hun valkuilen te onderzoeken en daar slimme acties op uit te zetten. Het gaat over brede onderwerpen zoals voeding, slapen, ontspannen en stress. Maar ook over gedragsverandering en het aanleren van nieuwe vaardigheden. Bijvoorbeeld het plannen om een gezonde salade als lunch te eten. Het programma is veel breder dan alleen kennis over de leefstijlonderwerpen.”

Afvallen of met de kleinkinderen spelen?
“Essentieel om de GLI te laten slagen is de doelen klein, tastbaar en relevant te formuleren. Afvallen als doel op zich is vaak weinig motiverend. Al vele diëten zijn geprobeerd en kilo’s zijn eraf gevlogen, maar er vaak net zo hard weer bijgekomen. Wat dan wel werkt? Doelen die tastbaar en klein zijn. Weer met de kleinkinderen kunnen spelen of een boswandeling met de familie kunnen maken. Dat zijn zaken die er voor de deelnemers toe doen. En dat draagt bij aan de motivatie; een essentiële bouwsteen voor het laten slagen van het twee jaar durende leefstijlprogramma.”

Wat zijn kleine stapjes?
“Kleine stapjes zetten betekent voor sommige deelnemers dat zij ieder uur een glas water drinken of ieder uur even van de bank of stoel opstaan en een rondje door het huis wandelen. Het advies is namelijk om niet uren achter elkaar te zitten maar vaker op een dag korter te bewegen. Of soms is een kleine stap het niet meer snacken na de avondmaaltijd, te starten met één dag per week. De doelen zijn allemaal eigen keuzes; zolang ze maar gezond en op maat zijn! Liever gewoontes creëren door kleine stapjes dan te grote stappen en stoppen na een half jaar.”

Wat zou je eten op een onbewoond eiland?
“Dat is een vraag die anders laat denken over voeding. Een banaan, een kokosnoot of vis; allemaal puur eten zonder etiket. Het gaat om concreet maken, bewust worden en inspireren. Maar ook om het bespreken van terugval, want dat hoort er nu eenmaal bij. Daarbij is de juiste mindset van belang. Het verschil met een dieet? Leefstijl richt zich op meer dan alleen voeding en is niet iets tijdelijks zoals een dieet. Zo wordt er ook gewerkt aan thema’s zoals ontspannen, slapen en bewegen.”

Met wie werkt de leefstijlcoach samen?
“Er zijn nu drie GLI’s opgenomen in de basisziektekostenverzekering uit de database bij het RIVM. Ik werk volgens het programma Coaching op Leefstijl, CooL. Daarin heeft de leefstijlcoach de belangrijkste rol in het programma en ik verzorg ook een les samen met de beweegcoach. In deze les maken deelnemers kennis met het lokale beweegaanbod en leren ze weer in beweging te komen. Dat is voor de één relevanter dan voor de ander; zoals geldt voor alle thema’s in de GLI. De huisarts vervult een essentiële rol in het verwijzen van patiënten naar de GLI.”

“Ik wil huisartsen graag meegeven: onderzoek of er voldoende motivatie is bij de deelnemers. Het is soms eenvoudiger om pillen te slikken, maar échte duurzame verandering bereik je met motivatie om aan de slag te gaan met leefstijl.”

Als de leefstijlcoach signaleert dat andere begeleiding nodig is, bijvoorbeeld door een psycholoog voor traumabegeleiding, dan verwijst zij terug naar de huisarts. “Ik kan niet vaak genoeg benadrukken hoe waardevol het is om samenwerking tot stand te brengen met de professionals uit preventie, zorg en sociaal domein. Mét elkaar en mét de patiënt!”

Zijn er al resultaten geboekt?
Voor de zomer deed Lianne een aantal intakes. In de zomervakantie vielen een tweetal deelnemers vanwege praktische tips van de leefstijlcoach al vier en zeven kilo af! En na de groepsles met de beweegcoach ging de motivatie van een andere deelnemer omhoog van een vijf naar een zeven. Dat zijn nog maar de eerste positieve geluiden!

Voor de verwijzer
Huisartsen en praktijkondersteuners in Rivierenland kunnen eind 2019 patiënten verwijzen naar aanbieders van de GLI. Mura Zorgadvies ondersteunt Zorggroep Gelders Rivierenland bij het implementeren van de GLI. In eerste instantie wordt gestart met het aanbieden van de GLI CooL. Lianne van den Dungen vormt samen met Ruth Sas Leefstijlcoaching de Betuwe, één van de aanbieders van het CooL-programma in Rivierenland. Ben je huisarts of praktijkondersteuner en heb je vragen over dit onderwerp, bijvoorbeeld over jouw rol als verwijzer naar de GLI of de gecontracteerde aanbieders? Of ben je GLI-aanbieder en heb je vragen? Neem dan gerust contact op met adviseur Suzan Buitenhuis.