Naar nieuws

Meer werkdruk door e-health? Uitkomsten e-healthmonitor 2021

16 februari 2022

Het gebruik van digitale toepassingen zoals digitale communicatie, telemonitoring en patiëntportalen groeit. De COVID-19 pandemie heeft daarin een stimulerende rol gespeeld. Maar de e-healthmonitor 2021 laat ook zien dat de adoptie van digitale zorg niet vanzelf gaat. Zorgverleners zeggen zelfs dat e-health de werkdruk verhoogt. Hoe zit dat? En wat doet Mura om jou te helpen digitale toepassingen vanzelfsprekender te maken in jouw organisatie?

Kloof in gebruik digitale zorg

Zorgverleners gebruiken steeds meer digitale communicatiemiddelen, maar het gebruik onder patiënten blijft laag. Zo zijn er steeds meer organisaties met een patiëntportaal, maar het aantal patiënten dat hiervan gebruik maakt is beperkt. De conclusie? Meer zorgverleners zetten digitale zorg in, maar slechts voor/bij een beperkte groep patiënten. De onderzoekers geven aan dat om zorggebruikers (patiënten) de meerwaarde te laten zien, het belangrijk is dat digitale zorg beter toegankelijk en gebruiksvriendelijker wordt. Vanuit Mura voegen we daar aan toe dat het vooral belangrijk is vanaf het begin de gebruikers te betrekken bij de ontwikkeling en dat er veel meer aandacht nodig is voor implementatie. Vaardigheden als wendbaarheid, veranderbereidheid en Digitale Vaardigheden (DiVa) zijn belangrijker dan ooit!

Definitie e-health: Gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologie, met name internet-technologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren.

Hogere werkdruk door digitale zorg

Digitale zorg verhoogt vooralsnog de werkdruk van de zorgverlener, zo lezen we in het rapport. Doordat digitale zorg niet (voldoende) is ingebed in zorgprocessen is het veelal ‘iets erbij’ wat vooral werk oplevert. En dat is juist niet de bedoeling! Onze visie: digitalisering is geen panacee voor de toenemende kloof tussen de toenemende zorgvraag en de schaarste aan personeel. Maar als je het goed inzet is het wel een extra stimulans om slimme, passende, toegankelijke zorg te bieden. Daarvoor is het noodzakelijk de zorg anders te organiseren. Met de nadruk op hoe voor zorgverleners en zorggebruikers digitale zorg zinvol kan worden ingezet. Er ligt een belangrijke taak voor bestuurders van zorgorganisaties om zorgprocessen anders in te richten (met als uitgangspunt blended care) en een andere manier van (samen)werken.

Hoe helpt Mura je?

Waar begin je als je (meer) wilt digitaliseren? Welk probleem los je er mee op? Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie? En is iedereen voldoende digitaal vaardig en bereidwillig om te veranderen? Op deze en andere vragen helpt Mura je het antwoord te vinden. Dat doen we door actief kennis, ervaringen en goede concepten met elkaar te delen. We helpen organisaties en zorgverleners om tot actie over te gaan. Zo geven we mét en voor de regio een impuls aan digitalisering in de zorg.

  • Wil jij het eerlijke verhaal horen over hoe je digitalisering inzet in je praktijk? Schrijf je dan in voor de online Inspiratiesessie De hybride praktijk: hoe dan? die Mura op 23 februari organiseert samen met Bart Timmers, huisarts en expert in e-health.
    Digitalisering biedt extra kansen om slimme, passende, toegankelijke zorg te bieden aan patiënten. Ook in de huisartsenpraktijk. Dat is makkelijk gezegd. Maar hoe doe je dat? Kan en wil je patiënt dat wel? En jijzelf als huisarts of andere eerstelijnszorgverlener? Werkt de ICT wel mee? Verlies je het warme contact niet? Vragen die je nu misschien nog tegenhouden om aan de slag te gaan met digitalisering. Bart Timmers deelt zijn ervaringen met je over hoe je digitalisering in je praktijk kunt inzetten.
  • Wil jij weten hoe je leiding geeft aan de toenemende digitalisering in de zorg? Meld je aan voor de Training Leiding geven aan digitalisering die Mura op 16 juni organiseert met Suzanne Verheijden, verandermanager, innovatieadviseur en e-health expert.
    Hoe houd je in je organisatie de regie over de toenemende digitalisering in de zorg? Wil je weten hoe digitalisering bij kan dragen aan slimmer werken in de zorg? En hoe je maakt dit het werk voor je medewerkers leuker en makkelijker? Wat is er nodig voor een succesvolle implementatie op de werkvloer? Wat vraagt dit aan kennis en vaardigheden van jou? De antwoorden op deze (en vele andere!) vragen krijg je van Suzanne Verheijden op deze trainingsdag ‘Leiding geven aan digitalisering’. Na deze training weet jij (beter) hoe je als leidinggevende, bestuurder, manager of beleidsmedewerker bijdraagt aan warme zorg ondersteund door technologie.

Over de e-healthmonitor 2021

De e-healthmonitor geeft inzicht in het huidige aanbod en gebruik van digitale zorg of e-health. Met vragenlijsten volgt het RIVM samen met Nivel en National eHealth Living Lab de ontwikkelingen in de toepassing van digitale zorg. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen zijn er focusgroepen georganiseerd om antwoord te krijgen op vragen als: ‘Wat is er nodig om e-health beter te benutten’ en ‘Wat zijn toekomstige uitdagingen’. Het onderzoek wordt gedaan in opdracht van het ministerie van VWS. Je kunt de volledige uitkomsten lezen in de e-healthmonitor 2021.

Meer weten?

Wil je meer weten over de mogelijkheden van digitalisering voor jouw organisatie? Esmee Boerstal denkt graag met je mee!