Naar nieuws

Juiste zorg, juiste plek… ook als het om de ogen gaat!

28 maart 2019

De juiste zorg op de juiste plek… bekende woorden waar wij bij Mura Zorgadvies graag ons steentje aan bijdragen. Substitutie van zorg is een belangrijk thema in het gezondheidszorgbeleid. Want hoe organiseer je de zorg laagdrempelig en dichtbij voor de patiënt? En hoe zorg je dat de kosten in de zorg beheersbaar blijven? Dat patiënten en zorgverleners op goede kwaliteit van zorg kunnen blijven rekenen? En dat er voldoende zorgprofessionals zijn om de zorg uit te voeren?

Om deze transitie naar de Juiste zorg op de Juiste plek waar te maken, werkt Mura Zorgadvies aan tal van projecten. Eén hiervan is het project Oogheelkunde in de regio Gelderse Vallei. Menzis benaderde ons met de vraag om de pilot ‘Beter Zicht’ uit 2017 te vervolgen. Dat is erg mooi want de pilot leverde destijds positieve resultaten op.

Nieuw verwijsbeleid
In de pilot ‘Beter Zicht’ werd in samenwerking met experts zoals de oogarts, de kaderhuisarts oogheelkunde en de optometrist een verwijsbeleid ontwikkeld voor de huisarts. Daarin stonden afspraken over welke patiënten naar de optometrist en welke direct naar de oogspecialisten van Bergman Clinics werden verwezen. Het verwijsbeleid uit de pilot is aangescherpt en wordt in dit project breder geïmplementeerd in de hele regio. Dat betekent voor de huisarts dat hij de patiënt laagdrempelig naar de lokale optometrist kan verwijzen. Het betekent voor de patiënt dat hij dichtbij huis wordt geholpen en het geen eigen risico kost. Voor de oogartsen betekent het meer ruimte voor de meer complexe patiënten. Dat is dus op een slimme manier de juiste mensen inzetten!

Kwaliteit voorop
Natuurlijk blijft het essentieel dat de kwaliteit van zorg goed blijft. Hiervoor werken we samen met Oogzorgpraktijken Nederland. Deze partij waarborgt de kwaliteit van aangesloten optometristen, door vooraf te screenen op de gezamenlijk geformuleerde kwaliteitseisen. Gedurende het project organiseert zij intervisie en casuïstiekbesprekingen om de optometristen volop te ondersteunen.

Nog even geduld…
Van de verwijzers wordt nog heel even geduld gevraagd, omdat eerst alles ook organisatorisch goed ingeregeld moet zijn. In de komende maanden volgt meer informatie over dit project, dat minimaal drie jaar gaat draaien. Dus, houd onze nieuwsbrief in de gaten!