Naar nieuws

Ik substitueer, jij substitueert, wij substitueren..?

1 november 2018

Bij de recente nieuwsberichten op onze website en in onze laatste thema-nieuwsbrief lees je veel over substitutie. Heeft dit je op ideeën gebracht? Of denk je nog “Ja, leuk… maar hoe nu verder?” En “Wat kan Mura daarin dan betekenen voor mij”? Er is meer mogelijk dan je denkt!

Waar vind ik (nog meer) inspiratie?
Mura Zorgadvies is een van de regionale ondersteuningsstructuren (ROS) die vanuit een landelijk dekkend netwerk van ROS-en, zorgverleners ondersteunt bij substitutie. Het ROS-netwerk onderhoudt samen met een aantal andere organisaties de website www.zorgopdejuisteplek.nl. Hier vind je inspirerende voorbeeldprojecten, instrumenten die helpen bij het maken van plannen en natuurlijk antwoorden op veelgestelde vragen.

Hoe kan mijn substitutie-idee gefinancierd worden?
Helaas is het lastig om in twee zinnen uit te leggen wat er mogelijk is. In 2018 waren er middelen beschikbaar om verschuiving van zorg van de tweede naar de eerste lijn te stimuleren. Met de hoofdlijnenakkoorden 2019-2022 is er geen geoormerkt geld voor deze verschuiving. Wel committeren partijen in alle akkoorden zich aan het sturen en faciliteren van de juiste zorg op de juiste plek. Volgens het akkoord van de medisch specialistische zorg volgt de financiering de patiënt en zijn er voor instellingen transitiegelden.

Daarnaast biedt bijvoorbeeld ZonMw de mogelijkheid om subsidie aan te vragen bij het programma Actieonderzoek Innovatieve Zorg. Doel is het financieren van actieonderzoek dat zich richt op verbeteringen in de organisatie van zorg. Specifiek op het gebied van de verschuiving van zorg (‘juiste zorg op de juiste plek’), zodat zorg efficiënter en goedkoper wordt en dichter bij de mensen komt.

Wie helpt mij als ik een idee heb?
Natuurlijk helpt Mura je! Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe methoden, werkwijzen, samenwerkingsvormen of technologische ontwikkelingen die kunnen bijdragen aan het bieden van de juiste zorg op de juiste plek. Heb je een idee dat:

  • vernieuwend is?
  • mogelijk leidt tot kostenbesparing, verbetering van kwaliteit of betere patiëntbeleving?
  • opschaalbaar is en bij succes kan worden uitgebreid naar andere zorgaanbieders?
  • een ambassadeur of kartrekker(s) heeft, die anderen kan enthousiasmeren om het initiatief toe te gaan passen?

Neem dan contact op met één van onze adviseurs. Wij gaan graag verder met je in gesprek om het idee te verkennen en de mogelijkheden te bespreken.