Naar nieuws

Huisartsspreekuur beweegklachten

1 november 2018

In de huisartsenpraktijk komen veel patiënten met klachten aan het bewegingsapparaat. Deze klachten leiden vaak tot een verwijzing naar de orthopeed in het ziekenhuis. In 2017 startte in Ede het huisartsspreekuur beweegklachten. De resultaten zijn erg positief: slechts 11 procent van de patiënten wordt verwezen naar de tweede lijn. Voldoende reden voor uitbreiding van het spreekuur!

Behandeling van beweegklachten in de eerste lijn
Het huisartsspreekuur beweegklachten is een gespecialiseerd spreekuur voor patiënten met klachten aan het bewegingsapparaat, zoals peesproblemen, spierklachten, artrose en sport-gerelateerde klachten. Kaderhuisarts Frank Boersma en gespecialiseerde fysiotherapeuten werken samen aan een betere en effectievere behandeling van beweegklachten in de eerste lijn.

Voordelen voor patiënt én huisarts
Het huisartsspreekuur beweegklachten is laagdrempelig en dichtbij huis. Een afspraak is op korte termijn te plannen en de arts heeft relatief veel tijd (30 minuten per consult). Bovendien gaat een consult bij het huisartsspreekuur niet af van het eigen risico van de patiënt. Voordeel voor huisartsen is dat er snel gebruik gemaakt kan worden van de expertise van de kaderhuisarts bewegingsapparaat. De kaderhuisarts kan handelingen uitvoeren waar de eigen huisarts soms onvoldoende expertise in heeft, zoals (echogeleide) injecties. Dit voorkomt verwijzingen naar de tweede lijn: slechts 11 procent van de patiënten wordt nog doorverwezen.

Uitbreiding huisartsspreekuur beweegklachten
Vanwege de positieve resultaten, de grote tevredenheid bij patiënten en verwijzers én de besparing die het huisartsspreekuur oplevert, werkt Mura Zorgadvies samen met Frank Boersma aan de uitbreiding van het huisartsspreekuur in Ede en omgeving. Alle huisartsen in Ede krijgen de mogelijkheid om patiënten met klachten aan het bewegingsapparaat te verwijzen naar het huisartsspreekuur beweegklachten.

Interesse?
Heb je een huisartspraktijk in Ede en wil je kunnen verwijzen naar het huisartsspreekuur beweegklachten of ben je huisarts en zou je in de toekomst ook als gespecialiseerd huisarts werkzaam willen zijn? Neem dan contact op met Susan Adam.