Naar nieuws

Beweegspreekuur Ede: 94 procent van de patiënten behandeld in de eerste lijn

4 april 2022

Het huisartsspreekuur beweegklachten in Ede bestaat bijna vijf jaar. Initiatiefnemer Frank Boersma, kaderhuisarts van het bewegingsapparaat, ziet op dit spreekuur mensen met bepaalde klachten aan het bewegingsapparaat. Zij zijn naar dit spreekuur verwezen door de eigen huisarts. Deze manier van werken voorkomt onnodige doorverwijzingen naar het ziekenhuis. Het succes in Ede roept de vraag op: kunnen we het spreekuur uitbreiden?

Huisartsspreekuur Beweegklachten

Tijdens dit spreekuur bespreekt de gespecialiseerde huisarts de klachten met de patiënt, doet lichamelijk onderzoek en vraagt zo nodig aanvullend onderzoek aan (röntgenfoto, echo, CT-scan of MRI). Afhankelijk van de diagnose behandelt de huisarts zelf (met bijvoorbeeld (echogeleide) injecties) of verwijst door naar een gespecialiseerde behandelaar in de eerste lijn. Alleen indien echt nodig verwijst hij gericht naar de tweede lijn.

Evaluatie in cijfers

Het succes van het beweegspreekuur zien we ook terug in de evaluatie van het vierde jaar van het spreekuur in Ede. Het resultaat is dat van de 278 unieke patiënten gezien in dat jaar, slechts 6% is doorverwezen naar de tweede lijn, dat betekent dat maar liefst 94% van de patiënten in de eerste lijn behandeld kon worden. 82% van de patiënten heeft voldoende aan één consult van het beweegspreekuur. Bij 14% van de patiënten waren twee consulten nodig en bij de overige 4% drie of vier. Momenteel is 78% van het totaal aantal gevestigde huisartsen in het werkgebied van het beweegspreekuur in Ede geïnformeerd en daarmee een potentiële verwijzer.

Ambitie en doelen voor 2022

Nu is het huisartsspreekuur beweegklachten er nog alleen voor patiënten in Ede. Zou het niet mooi zijn dit beschikbaar te maken voor alle patiënten in de Gelderse Vallei? Hiervoor is het nodig het huisartsspreekuur beweegklachten uit te breiden met meerdere (gespecialiseerde) huisartsen, verspreid over de regio. Huisartsen Gelderse Vallei, Mura en Menzis spreken met elkaar over hoe verder met het huisartsspreekuur beweegklachten.

Huisartsspreekuur beweegklachten ook iets voor jou?

Ben je huisarts en raak jij geïnspireerd door het huisartsspreekuur beweegklachten en wil je een dagdeel meelopen? Neem dan contact op met projectleider Anneke Jansen. Ook als je meer wilt weten of je wilt verkennen wat jij kunt betekenen voor het spreekuur, kun je contact opnemen met Anneke.